İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | “Etik ve İnsan Hakları Semineri” (5-27 Haziran 2021)
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

“Etik ve İnsan Hakları Semineri” (5-27 Haziran 2021)

Paylaş

İnsan Hakları Merkezinin, Ankara Eczacı Odası için düzenlediği 48 saatlik “Etik ve İnsan Hakları Semineri” 5-27 Haziran 2021 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildi. İoanna Kuçuradi’nin “Programa Giriş” dersiyle başlayan seminerde, Sevgi Şahintürk “Değerlendirme Sorunları”, Bergen Coşkun Özüaydın “Etik ve Sorunları”, Harun Tepe “Kişilerarası İlişkilerde Eylem”, Betül Çotuksöken “Meslek Etikleri”, Yasemin Yalım “Bioetik (veya Tıp Etiği) ve Sorunları”, “Sağlık Çalışanları ve Etik”, Gülriz Uygur “Hukukta Adaletsizliği Görmek”, İoanna Kuçuradi “İnsan Hakları ve Sorunları”, Zeynep İspir “İnsan Onuru Nedir?”, Dilan Kara “Yurttaşlık Hakları”, Elif Hamidi “Kurumsal Özerklik ve İnsan Hakları”, Melda Köse “Bellibaşlı Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri”, Gonca Kuru “Hukukun Öncülleri/Temelleri: İnsan Hakları”, Hülya Şimga “Bazı Dezavantajlı Gruplar ve İnsan Hakları” başlıklı dersleri verdi.