İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | 10 Aralık İnsan Hakları Günü (2021)
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

10 Aralık İnsan Hakları Günü (2021)

Paylaş

 

10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla Merkezimiz tarafından bir kutlama toplantısı düzenlendi. Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ve İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin açılış konuşmalarını yaptığı toplantıda, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç “İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Perspektifinden Ulusal İnsan Hakları Kurumları” başlıklı bir konuşma yaptı. Ulusal insan hakları kurumlarının, insan hakları alanında küresel yönetişimin önemli aktörleri olarak nitelendirildiğinin altını çizen Kılıç, şunları söyledi: “Uluslararası sistem hâlâ büyük ölçüde ulus-devlet sistemi olduğundan, uluslararası düzeyde insan haklarına saygıyı artırmaya yönelik ciddî ve sürekli çabalar ancak hükümetleri veya devlet kurumlarını içermeleri durumunda başarılı olabilecektir. İnsan haklarıyla ilgili endişelerin daha fazla uluslararasılaşmasına karşı olan ABD gibi ülkeler bile yerel insan hakları kuruluşlarını tercih etmiştir. Önemli ulusal farklılıklara rağmen, çok sayıda ulusal insan hakları kurumlarının şöyle bir paradoksal etkisi bulunmaktadır: insan hakları ihlallerine karşı etkili koruma sağlayamazlar, ancak aynı zamanda bu türden korumaya yönelik benzeri görülmemiş yüksek bir talep yaratırlar. Ulusal bir insan hakları kurumunun toplumsal alandaki her sorunu çözemeyeceği aşikârdır. Bu türden kurumların neleri başaracağı noktasında realist bir yaklaşım gerekmektedir. Bu yaklaşım siyasî, ekonomik ve sosyal durum bağlamında değerlendirilmelidir.” Aynı gün, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Maltepe Üniversitesi arasında “İnsan Hakları Alanında İşbirliği Protokolü” imzalandı.