İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 71. Yılı (10 Aralık 2019)
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 71. Yılı (10 Aralık 2019)

Paylaş

Merkez, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabul edilişinin 71. yıldönümü dolayısıyla, 10 Aralık 2019’da “Günümüzde İnsan Hakları Sorunları” başlıklı bir yuvarlak masa toplantısı düzenledi. Toplantıda İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı mezunlarından Elif N. Hamidi, Gökçe Çobansoy, Meryem Ç. Çakmakçılar, Ulviye K. Karakelle, Mehtap Pulat ve Serhat Durup tez çalışmalarında ele aldıkları insan hakları sorunları hakkında konuştular. Elif N. Hamidi “İnsan Hakları Işığında Gazetecinin İşi”, Gökçe Çobansoy “İnsan Hakları Açısından Kişisel Verilerin Korunması Sorunu”, Meryem Ç. Çakmakçılar “İnsan Ticareti ile Mücadelede Suçun Önlenmesine İlişkin Denetim Mekanizmaları”, Karakelle “Ulusal ve Uluslararası Belgelerde Mülkiyet Hakkının Felsefî Temelli Eleştirisi”, Pulat “İnsan Hakları Bağlamında Sosyal Adaletsizliğin Tarihsel Boyutu”, Durup ise “Tüketim Toplumunda Çalışan İnsan ve Çalışma Hakkı” başlıklı birer konuşma yaptı.