İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İnsan Hakları ve Kentlilerin Hakları Konferanslar Dizisi (20 Aralık 2013-20 Haziran 2014)
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Hakları ve Kentlilerin Hakları Konferanslar Dizisi (20 Aralık 2013-20 Haziran 2014)

Paylaş

Antalya’da insan haklarına dayalı bir yerel yönetim ve kent kültürünün oluşmasına katkıda bulunmak üzere Merkezimiz Antalya Kent Konseyi'ne Antalya'da bir İnsan Hakları Merkezi kurması için destek vermektedir. 

Bu destek ve işbirliği çerçevesinde ilk olarak, ilki 22 Kasım'da gerçekleşen bir dizi  konferans planlanmıştır. Bu konferans dizisinin konusu “İnsan Hakları ve Kentlilik Hakları”dır. Dizinin ilk konuşması 22 Kasım 2013, Cuma günü saat 14.00’de Antalya Kent Konseyi Toplantı Salonunda Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN tarafından yapılmış olup, konuşmanın başlığı “Kentlerde İnsanca Yaşamak”tır.

Konferans dizisinin tüm programı ise şöyledir:

  • 20 Aralık 2013 - Doç. Dr. Gülriz UYGUR: “Hukukta Adaletsizliği Görmek: Kentlerden Örneklerle”
  • 31 Ocak 2014   - Yrd. Doç. Dr. Özge Yücel DERİCİLER: “Kent Hakkı ve Kentlilik”
  • 21 Şubat 2014  - Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ: “İnsan Haklarının Kent Yaşamı İçin Gerektirdikleri”
  • 28 Mart 2014    - Doç. Dr. Hülya ŞİMGA: “Kent Yaşamında Şiddete Uğrayan Kadınlar”
  • 25 Nisan 2014  - Doç. Dr. Hülya YETİŞKİN: “Kentlilerin Kültüre Ulaşma ve Kültüre Katılma Hakkı”
  • 30 Mayıs 2014  - Yrd. Doç. Dr. Zerrin TANDOĞAN: “Siyaset ve Güç İlişkilerinin Kentlerin Gündelik Yaşamındaki Etkileri”
  • 20 Haziran 2014 - Prof. Dr. Sevgi İYİ: “Kentlerde Kentsiz İnsanlar”