İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Paylaş

Merkez bünyesinde, Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı İnsan Hakları Anabilim Dalı çerçevesinde 2008 yılından beri tezli ve tezsiz olarak İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı yürütülmektedir. Bu programın özelliği, merkezinde felsefe ve etiğin bulunduğu disiplinlerarası bir program olmasıdır. Programın genel amacı, herkesten önce insan haklarını korumaları beklenen kişileri –başta güvenlik kuvvetleri olmak üzere diğer kamu görevlilerini, parlamento üyelerini, hakim ve savcıları, sosyal hizmet uzmanlarını insan haklarının kavramsal bilgisiyle donatmak ve çelişkili durumlarda eylemde bulunurken insan haklarının gerektirdiklerini bulabilecek duruma gelmelerine yardımcı olmaktır. Çünkü bu iki bilgi, insan haklarının yaşamda korunabilmesinin ana koşullarındandır.

Tezsiz İnsan Hakları Yüksek Lisans Programının amacı, kamu görevlilerinin (güvenlik hizmeti verenlerin, yargıç ve savcıların, sosyal hizmet uzmanlarının v.d.) görevlerini insan haklarını koruyacak şekilde yerine getirmeleri için; çeşitli meslek grubu mensuplarının da (doktor, avukat, mühendis v.d.) mesleklerini insan haklarına uygun icra etmeleri için gerekli olan eğitime olanak sağlamak ve çeşitli alanlarda insan hakları eğitimi için duyulan eğitici ihtiyacının karşılanmasında katkıda bulunmaktır.

Güvenlik hizmetleri görevlileri –polis, asker, cezaevi personeli–, hakim, savcı, noter, avukat, sosyal hizmet uzmanı, öğretmen, gazeteci v.d. meslek mensuplarının izlediği bu programa halen 4 öğrenci devam etmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Programı ilk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. 2020-2021 akademik yılı sonu itibariyle bu programdan bugüne kadar 119 öğrenci mezun olmuştur.
 
MİSYON

Kamu görevinin insan hakları koruma görevi olduğunun ve bütün mesleklerin doğrudan doğruya veya dolaylı olarak insan haklarıyla ilgili olduğunun farkında olan insanların sayısının artmasına katkıda bulunmak.
 
VİZYON

Kişilerin mesleklerini insan haklarına dayalı icra ettikleri bir Türkiye.  

Ayrıntılı bilgi için:

İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)