İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Bülteni
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi ve UNESCO Felsefe ve İnsan Hakları Kürsüsü Bülteni

Paylaş

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ ve UNESCO FELSEFE ve İNSAN HAKLARI KÜRSÜSÜ BÜLTENİ

 

HAZİRAN 2017 / SAYI 1

KAPAK

 • Okurlara
 • İnsan Haklarının Etik Eğitimi, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi

 

MERKEZLER

 • Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

 

İNSAN HAKLARI

 • İnsan Haklarının Antropontolojik Temelleri, Prof. Dr. Betül Çotuksöken

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • Kadına Yönelik Şiddet/İHAM “Civek Davası”, Bülent Altun

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

Denizi Küstüren Kim?, Aris Abacı

 

SÖYLEŞİ

 • Numan Hazar: “İnsan Haklarının Yerleşmesinde Eğitim Düzeyinin Önemi”

 

HABERLER

 • “Etik ve İnsan Hakları” Eğitimi
 • “Değer, Değerler ve Anlam” Konferansı
 • Soysal Hizmet Uzmanları için Etik Eğitimi
 • İoanna Kuçuradi’nin Adı, “Kadın Danışma Merkezi”ne verildi
 • 35. İstanbul Kitap Fuarı’nın onur yazarı, İoanna Kuçuradi
 • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu
 • İnsan hakları alanındaki reformlar “kitapçık” oldu
 • BM’den…
 • HELP Programı Danışma Kuruluna Avukat Musa Toprak Seçildi

 

KİTAPLIK

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Türkiye 1945-1948

Rona Aybay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016, 148 sayfa.

 • İnsan Felsefesi/İnsanın Neliği Üzerine bir Soruşturma

Muttalip Özcan, Bilgesu Yayıncılık, 2016, 416 sayfa.

 • İnsan Felsefesi Takiyettin Mengüşoğlu

Doğu-Batı Yayınları, 2016, 516, sayfa.

 • İfade ve Basın Özgürlüğü Doç. Dr. Selami Turabi

Adalet Yayınevi, 2016, 207 sayfa.

 • İnternette Irkçılık Prof. Dr. Yaman Akdeniz

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2016, 212 sayfa.

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU YAYINLARI LİSTESİ

 

EKİM 2017 / SAYI 2

KAPAK

 • Okurlara
 • “UNESCO’ya Verilen İnsan Hakları Görevini Bugünün Koşullarına Uyarlamak: Alınan Dersler ve Geleceğe İlişkin Perspektifler”, İoanna Kuçuradi

 

MERKEZLER

 • İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

İNSAN HAKLARI

 • İnsanca Yaşamak, Prof. Dr. Sevgi İyi

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • İnsan Hakları Üzerine Bazı Düşünceler, Av. V. Ahsen Coşar

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

 • Yaşamın İçinde Doğru Değerlendirme, Elif Dilan Kara

 

SÖYLEŞİ

 • Belma AKÇURA: “Medyanın Genel Durumu Gazeteciğiliğizin De Sınırlarını Çiziyor”

 

HABERLER

 • Türkiye-AB projesi tamamlandı
 • Abdusalam Guseynov’un kitabı Türkçede
 • Merkezimize yeni bir yönetim kurulu üyesi
 • “Felsefe Seminerleri”nde “Varlık ve Bilgi Üzerine” konuşuluyor
 • Edebiyat ve Felsefe Konferansları Dizisi
 • Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi
 • BM Kalkınma Programı’nın “İyi Niyet Elçisi”
 • “Uçmuyorum. Birinin hayatı tehlikede”
 • HELP Programı Danışma Kuruluna Avukat Musa Toprak Seçildi

 

KİTAPLIK

 • Sosyal Adalet Neden Önemlidir?

Brian Barry, çev: Ebru Kılıç, İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları, 2017, 322 sayfa.

 • İnsan Hakları Hukuku

Kemal Gözler, Bursa: Ekin Yayınevi, 2017, 568 sayfa.

 • Günümüzde Arnavutluk’ta Biyoetik (Bioethics in Albania: Nowadays)

Prof. Bardhyl S. Çipi, Tirana: ADA, 2017, 204 sayfa.

 • İnsan Hakları

Thomas Paine, çev: Mehmet Osman Dostel, İstanbul: İletişim Yayınları, 2017, 312 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve ETİKLE İLGİLİ YAYINLAR

 

ŞUBAT 2018 / SAYI 3

KAPAK

 • Okurlara
 • Sinema, Felsefe Ve İnsan Hakları, İoanna Kuçuradi

 

MERKEZLER

 • İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

İNSAN HAKLARI

 • İnsan Hakları ve Demokrasi, Doç. Dr. Muttalip Özcan

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • İnsanın Unutulmadığı Hukuk: İnsan Haklarına Dayalı Hukuk, Prof. Dr. Gülriz Uygur

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

 • Yeni Egemenler-GDO Tehlikesi, Denizhan Dere

 

SÖYLEŞİ

 • Doç. Dr. Gün Kut: “Irkçılıkla Mücadele Uzun Soluklu Bir Çaba Gerektirir”

 

HABERLER

 • Belma Akçura medyada özdenetim üzerine konuştu
 • Gençlik ve Çocuk Eğitimine Destek
 • “Sinema ve Felsefe” Konferansları Dizisi
 • Heidegger’in “Kara Defterler”i
 • “Afet Farkındalık Eğitimleri”
 • 22. Türkiye Felsefe Olimpiyadı
 • “Etik ve Eğitimi’’
 • 29. İstanbul Semineri: “Adalet ve Sorumluluk”
 • UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay
 • Türkiye, UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi
 • “Mülteci Eğitimi: Deneyimlerin Paylaşılması” Çalıştayı
 • MENA Ülkelerinde Mülteci Eğitimi Projesi İhtiyaç Analizi Raporu yayınlandı

 

KİTAPLIK

 • Varlık ve Bilgi

Harun Tepe, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 2017, 133 sayfa.

 • Yoksulluk, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler Değişen Anlayışlar: Refah Devletinden

Hayırseverliğe Yoksulluktan Sosyal Dışlanmaya

Neşe Şahin Taşğın, Ankara: Nika Yayınevi, 2017, 264 sayfa.

 • Felsefeye Giriş Yolları Prof. Dr. Betül Çotoksöken’e Armağan

Hazırlayanlar: Ahu Tuncel, Zekiye Kutlusoy, Güncel Önkal, İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2018, 360 sayfa.

 • Sosyal Hizmetlerde Güncel Tartışmalar/Sosyal Hizmet(ler)i Yeniden Düşünmek Konferansları

Derleyenler: Neşe Şahin Taşğın, Uğur Tekin, Yasemin Ahi, Ankara: Nika Yayınevi, 2017, 240 sayfa.

 • İnsanın Değeri Üzerine Söylev

Giovanni Pico della Mirandola, çev: Celal Abbas Nas, Dilek Boz, İstanbul: Herdem Kitap, 2017, 120 sayf

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE İLE İLGİLİ YAYINLAR

 

ARALIK 2018 / SAYI 4

KAPAK

 • Okurlara
 • Noktalı Virgül İstilası, İoanna Kuçuradi

 

MERKEZLER

 • Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama Ve Araştırma Merkezi

 

İNSAN HAKLARI

 • Kadın ve İnsan Hakları, Prof. Dr. Hülya Şimga

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • Bir İnsan Hakkının Gereği Olarak Adlî Yardım, Av. Musa Toprak

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

 • İnsan Hakları Eğitiminin Sosyal Hizmet Mesleğindeki Rolü, Yusuf Adem Uzun

 

SÖYLEŞİ

 • Güney Haştemoğlu: “Özellikle ‘Çocuk Hakları’ Tüm Hakların Temelidir

 

HABERLER

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70. Yılı
 • Marmara Eğitim Kurumları Yaz Okulu
 • Çocuklara “Etik ve İnsan Hakları Eğitimi” verildi
 • Felsefi Antropoloji Çalışmaları Sempozyumu
 • Kuçuradi ve İyi, Aratos Felsefe Okulu’nun konuğu oldu
 • Kadın Filmleri Festivali’nden Kuçuradi’ye ödül
 • 2018 yılı “Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı” ilân edildi
 • “Etik, İnançlar ve Eğitim Sempozyumu”
 • Wenhui Forum Söyleşileri
 • BM Eski Genel Sekreteri Kofi Annan aramızdan ayrıldı
 • 2019 Kadın Felsefeciler Takvimi
 • İsveçli öğrenci, Afgan sığınmacının sınır dışı edilmesini engelledi

 

KİTAPLIK

 • İnsan Hakları ve İmparatorluk/ Kozmopolitanizmin Siyasal Felsefesi

Costas Douzinas, çev: Kasım Akbaş, Rabia Sağlam, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2017, 358 sayfa.

 • Küreselleşme, Neoliberalizm ve Su Yönetimi

Yard. Doç. Dr. Eray Acar, Ekin Yayınevi, 2018, 199 sayfa.

 • Antropontoloji ya da İnsan-Varlıkbilgisi

Betül Çotuksöken, Notos Kitap, 2018, 232 sayfa.

 • Kardeşini Doğurmak/Türkiye’de Ensest Gerçeği

Büşra Sanay, Doğan Kitap, 2018, 372 sayfa.

 • Ailenin Karanlık Yüzü/Ensest

Hazırlayanlar: Alanur Çavlin, Filiz Kardam ve Hanife Aliefendioğlu, Metis Yayınları, 2018, 286 sayfa.

 • Walter Benjamin Kitabı/Seçme Yazılar

Hazırlayan ve çeviren: Tunç Tayanç, Dipnot Yayınları, 2018, 542 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE İLE İLGİLİ YAYINLAR

 

TEMMUZ 2019 / SAYI 5

KAPAK

 • Okurlara
 • Kendini Tutabilme ve Şiddet, İoanna Kuçuradi

 

MERKEZLER

 • Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Programı Tezler

 

İNSAN HAKLARI

 • İnsandışılaştırılan Lanetliler, Dr. Öğr. Üyesi Bergen Coşkun Özüaydın

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • İnsan Onuru ve Hukuk İlişkisi, Dr. Zeynep İspir

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

 • Tıp Etiği, İnsan Hakları ve Koruyucu Hekimlik, Dr. Aydın Yücesoy

 

SÖYLEŞİ

 • Prof. Dr. Cemal Taluğ: “Gıda Sisteminde Etik Değerler Odağa Alınmalı”

 

HABERLER

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70. Yılı
 • Yaz okulu: “Hukuku İnsan Haklarıyla Temellendirmek”
 • Etik ve insan hakları bilgisine dayalı metin okuma ve yazma kursu
 • “Hukuk ve Adalet” toplantısı
 • “Büyük Buluşmalar”
 • Prof. Dr. Yusuf Aksar soykırım yargılamalarında görev yapacak
 • “Türkiye’nin Öncü Kadınları”
 • “Ahlâk, Etik ve Etikler” konferansı
 • İnsan hakları ışığında Köy Enstitüleri konuşuldu
 • Prof. Dr. Hamide Topçuoğlu anıldı
 • “Eğitimin Gelecekleri/The Futures of Education”
 • Dünyada ölüm cezası uygulamaları yüzde 31 azaldı
 • Evrensel Bildirgenin 70. yılı için anıt dikildi

 

KİTAPLIK

 • Çağımızda Metafizik Sorunu

Sevgi İyi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2018, 141 sayfa.  

 • Ahlâk, Etik ve Etikler

İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 2019, 170 sayfa.

 • İnsan Hakları Felsefesi

Harun Tepe, BilgeSu Yayıncılık, Ankara, 2019, 166 sayfa.

 • Erdem Peşinde/Bir Ahlak Teorisi Çalışması

Alasdair Maclntyre, çeviren: Muttalip Özcan,Vakıf Bank Kültür Yayınları, İstanbul, 2019, 568 sayfa.

 • Toplum, Siyaset ve Etik/Felsefî Soruşturmalar

Editörler: Eray Yağanak, Ahmet Umut Hacıfevzioğlu, Sentez Yayıncılık, Bursa, 2019, 160 sayfa.

 • Nietzsche’nin Zerdüşt’ü Üzerine Seminerler

Carl Gustav Jung, çeviren: Turgut Berkes, Alfa Yayıncılık, İstanbul, 2019, 1326 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE İLE İLGİLİ YAYINLAR

 

MART 2020 / SAYI 6

KAPAK

 • Okurlara
 • Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesine Ek İkinci İhtiyarî Protokol Üzerine Not, Marc Bossuyt

 

MERKEZLER

 • Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Programı Projeler

 

İNSAN HAKLARI

 • Yoksulluk, Sosyal Adaletsizlik ve İnsan Hakları, Dr. Öğr. Üyesi Neşe Şahin Taşğın

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • Kurumsal Sosyal Sorumluluktan İnsan Hakları Yükümlülüğüne: Şirketler ve İnsan Hakları, Dr. Öğr. Üyesi Özge Yücel Dericiler

 

ÖĞRENCİLERİN GÖZÜNDEN

 • Göç Olgusu ve İnsan Haklarıyla İlişkisi, Dr. Murat Urk
 • Irkçılık Karşıtlığının Sembolü Kimdir?, Aris Abacı

 

SÖYLEŞİ

 • Nuran Direk: “Öğrenciyi Düşündürmeden Bir Kazanım Elde Edilemez”

 

HABERLER

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 71. Yılı
 • Rektörümüz UNESCO’da
 • “950. Yılında Kutadgu Bilig ve Adalet”
 • İkinci İstanbul Uluslararası Ombudsmanlar Konferansı
 • “Şiddetin Önlenmesi Uluslararası Çalıştayı”
 • UNESCO 40. Genel Konferansı Paris’te yapıldı
 • UNESCO Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kültür Kürsüsü

 

KİTAPLIK

 • Sivil İtaatsizlik

Henry David Thoreau, çeviren: Egemen Özkan, İstanbul: İthaki Yayınları, 2019, 72 sayfa.

 • Emile ya da Eğitim Üzerine

Jean Jacques Rousseau, çeviren: İsmail Yerguz, İstanbul: Alfa Yayıncılık, 2019, 864 sayfa.

 • Nietzsche/Anti-Felsefe Seminerleri

Alain Badiou, çeviren: İsmet Birkan, İstanbul: Sel Yayıncılık, 2019, 302 sayfa.

 • Vicdan/Kendi Olma Biçimleri

Özgür Taburoğlu, İstanbul: Doğu-Batı Yayınları, 2019, 414 sayfa.

 • Parva Naturalia/Doğa Üzerine Kısa Yazılar

Aristoteles, çeviren: Furkan Akderin, İstanbul: Say Yayınları, 2019, 128 sayfa.

 • Demokratik Zorbalık

Alexis de Tocqueville, çeviren: Ebru Erbaş, İstanbul: Can Yayınları, 2019, 64 sayfa.

 • Roma’da Siyaset ve Felsefe

C. Cengiz Çekik, İstanbul: İthaki Yayınları, 2019, 240 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE İLE İLGİLİ YAYINLAR

 

KASIM 2020 / SAYI 7

KAPAK

 • Okurlara
 • Ölçü ve ‘Ölçüt’, İoanna Kuçuradi

 

İNSAN HAKLARI

 • İyimserliğin Sonu: Doğayla ve Kentlerimizle İlişkimiz Covıd-19 Sonrası Nasıl Değişti?, Prof. Dr. Güncel Önkal
 • Pandemi Sürecinde Evden Çalışma ve Özlük Hakları, Av. Kemal Akkurt
 • COVID-19 Pandemisinden Neler Öğrendik?, Prof. Dr. Ender Levent

 

İNSAN HAKLARI ve HUKUK

 • Hukukun Pandemi ile ya da Pandeminin Hukuk ile İmtihanı!, Av. Vedat Ahsen Coşar

 

SÖYLEŞİ

 • Joaquín José Martínez: “Ölüm Kuyruğunda Yaşadıklarım Unutulamaz”

 

HABERLER

 • UNITWIN Ağları/UNESCO Kürsüleri 5. İstişare Toplantısı
 • Sağlık çalışanlarına burs imkânı
 • 5. Yüksek İnsanî Değerler Ödülleri sahiplerini buldu
 • Yeni Bir İnsan Hakları Hareketine Doğru: Küresel İnsan Hakları Krizi Karşısında Ne Yapmalı?
 • İnsan Hakları İzleme Kaynak Merkezi yenilendi
 • İfade Özgürlüğü Atölyesi
 • “İnsan Hakları Bağlamında İnsanî Değerler” Kısa Film ve Senaryo Yarışması
 • “COVID-19 Günlerinde Sivil Alanı Genişletmek”
 • Ölüm Cezasına Karşı Dünya Günü
 • Ölüm Cezasına Karşı Uluslararası Komisyonun 10. Yılı
 • UNESCO ve Idries Shah Vakfı “Dünya Masalları” Kısa Hikâye Yarışması
 • 2020 Nobel Tıp ve Kimya Ödülleri sahiplerini buldu

 

KİTAPLIK

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 70. Yılında İnsan Hakları

Yayına Hazırlayan: İoanna Kuçuradi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2020, 180 sayfa.

 • The Idea of Development Between its Past and its Future

İoanna Kuçuradi (ed.), Ideas Underlying World Problems, Vol I, LIT Verlag, Münster, 2020, 131 p.

 • The Idea and the Documents of Human Rights

İoanna Kuçuradi (ed.), Ideas Underlying World Problems, Vol I, LIT Verlag, Münster, 2020, 136 p.

 • Salgın: Tükeniş Çağında Dünyayı Yeniden Düşünmek

Derleyen: Didem Bayındır, Tellekt Yayınları, İstanbul, 2020, 432 sayfa.

 • Mektuplardaki Felsefe/Arendt-Jaspers-Heidegger

Yusuf Örnek, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2020, 192 sayfa.

 • Korona Sonrası Dünyaya Bakış

Editör: H. Haluk Erdem, Sentez Yayınları, Bursa, 2020, 240 sayfa.

 • Kaldırın Şu Heykeli Buradan

Belma Akçura, İletişim Yayınları, İstanbul, 2020, 237 sayfa.

İNSAN HAKLARI ve FELSEFE İLE İLGİLİ YAYINLAR

 

KÜNYE

Sahibi: T.C. Maltepe Üniversitesi adına Şahin Karasar

Yayın Yönetmeni: İoanna Kuçuradi

Yayın Yönetmeni Yardımcısı: Elif N. Hamidi

Yayın Kurulu: Bergen Coşkun Özüaydın, Betül Çotuksöken, Sevgi İyi, Neşe Şahin Taşğın, Hülya Şimga, Muttalip Özcan, Gülriz Uygur

 

BÜLTENin bütün sayılarının PDF’lerine ulaşmak için tıklayınız.