İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Soysal Hizmet Uzmanları için Etik Eğitimi (2017)
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Soysal Hizmet Uzmanları için Etik Eğitimi (2017)

Paylaş

Türkiye Felsefe Kurumu tarafından, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin işbirliğiyle yürütülen  ve Merkezimizin katılımcı olduğu “Sosyal Hizmetlerde Yolsuzluk ve Diğer Etik Sorunları Aşmada ve Önlemede Bir Yol Olarak Etik Kapasite Geliştirme Projesi” kapsamında soysal hizmet uzmanlarına etik eğitimi verildi. Beşer gün süren eğitimler (40 saat), 16-20 Ocak, 23-27 Ocak ve 20 Ocak-3 Şubat 2017 tarihleri arasında Maltepe Üniversitesi Marmara Eğitim Köyünde gerçekleştirildi.

Projenin genel amacı, sosyal hizmet alanındaki insan hakları ihlallerinin temelinde yatan etik sorunlara ışık tutmak, alan araştırması ve eğitimle ülkemizde sosyal hizmetlerin ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinin bu konudaki kapasitesini güçlendirmek, böylece konuyla ilgili farkındalığı artırmak. Proje kapsamında ayrıca “Sosyal Hizmetlerde Yanlış Uygulamalar, Etik İhlaller ve Sorunlara İlişkin Bir Araştırma” başlıklı bir kitap ve “Sosyal Hizmet Uzmanları için Etik Kılavuz” başlıklı bir meslek etiği rehberi yayınlandı.