İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Üçüncü Bölüm: Niçin Devlet?
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçüncü Bölüm: Niçin Devlet?

Paylaş

Dizinin bu üçüncü bölümünün amacı, insan haklarının kişiyi devlete karşı korumak için olduğu yaygın kanısı üzerine düşündürmek ve devlete farklı bir yaklaşıma: varlık nedeni, kendi topraklarında yaşayan insanların insan haklarını korumak olan, insansal-hukuksal bir kurum olarak devlete dikkat çekmektir. Böyle bir devletin iki önemli işlevi, kişileri kişilere karşı korumak ve kamusal olanı insan haklarına uygun olarak düzenleyerek, her devletin koşullarına göre insan haklarının gerektirdiklerini gerçekleştirmektedir.

Sunuculuğunu M. Onur Yılmaz’ın yaptığı programda, Ioanna Kuçuradi ve Gülriz Uygur, “Okuyucu” filminden bazı sahneleri, silikozis hastası kot kumlama işçilerinin durumunu, cezaevi aracı yangınında yaşamını yitiren mahkumlar olayını ve Birleşmiş Milletlerin ölüm cezasının moratoryumu oylamasına karşı verilen notayı örnek kullanarak devleti tartışıyor ve “niçin devlet?” sorusunu cevaplandırmaya çalışıyor.