INTERNATIONAL OFFICE | Başvuru Formu ve Kayıt Süreci (Ön Lisans ve Lisans)
INTERNATIONAL OFFICE

Başvuru Formu ve Kayıt Süreci (Ön Lisans ve Lisans)

Paylaş

Web başvuru formu 11.09.2020 tarihine kadar aktif olacaktır.

Başvurular online olarak aşağıdaki adreslerden yapılmaktadır.

https://int.maltepe.edu.tr/application-form  (lisans için)

Web sitesi: https://int.maltepe.edu.tr/ (lisans için)

E posta adresi: [email protected]  (lisans için)

https://mubis.maltepe.edu.tr/GENEL/YabanciUyruklu/YabanciUyrukluLogin.aspx  (önlisans için)

Ön Lisans (2yıllık) Programlarına Ön Kayıt için gerekli belgeler

 • Lise diplomasının fotokopisi
 • Adayın lisede aldığı dersleri ve notları gösterir (her bir dönem için) belge (transkript)
 • Pasaport fotokopisi
 • Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesi (Eğitim dili İngilizce olan bölümler için, TOEFL (min.86)
 • Varsa Türkçe Yeterlik Belgesi (Eğitim dili Türkçe olan bölümler için, TÖMER (B2)
 • Ön kayıt ücreti: 1000 USD (1.000 $ ön kayıt ücreti, kayıt sırasında öğrenim ücretinden düşülecektir)
   

Üniversite

: T.C. Maltepe Üniversitesi

Banka

: Türkiye İş Bankası

Şube

: Marmara Eğitim Köyü

SWİFT NO

: ISBKTRISXXX

IBAN No ( USD )

 TR13 0006 4000 0021 2650 0032 01 


Ön lisans Kayıt için gerekli belgeler:

 • Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren belge
 • Lise diplomasının aslı ve Türkçe çevirisinin noter onaylı örneği
 • Adayın lisede aldığı dersleri ve notları gösterir (her bir dönem için) belgenin (transkript) aslı
 • Lise diplomasının, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin noter onaylı örneği,
 • Varsa adayın kendi ülkesinde girdiği lise bitirme sınavı ya da üniversite giriş sınavı belgesi
 • Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının fotokopisi
 • Türk Dış Temsilciliklerinden alacakları “Öğrenim Vizesi ”
 • Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin aslı
 • Çift uyruklu olan adayların vukuatlı nüfus kayıt örneği
 • 12 Adet 4,5x6,0 ebadında güncel fotoğraf.


Ön lisans Kayıt sonrası gerekli belgeler:

 • İkametgâh Tezkeresi (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde öğrenci bürosuna teslim edilmesi gerekir.

Özel yetenek sınavlarına ihtiyaç duyan bölümlere başvuran öğrenciler, yukarıda belirtilen koşullara ek olarak Üniversitenin Özel Yetenek Sınamasında başarılı olmalılar.

Varsa, öğrencinin ana dili İngilizce olan bir ülkede bulunan bir İngiliz orta dereceli liseden mezun oldukını gösteren orijinal bir belge veya geçerli ve kabul edilebilir bir İngilizce dilinin orijinal bir kopyası Yeterlilik belgesi belgesi (son üç yıl içerisinde elde edilmiştir) . Hazırlık Programından muaf tutulmak için gerekli puanlar aşağıdaki gibidir:

Yukarıdaki belgelerden birinin kopyasını almayan öğrencilerin, Maltepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen İngilizce Yeterlik ve Yerleştirme Sınavlarını almaları gerekmektedir. İngilizce orta öğretim programında öğrenim gören öğrencilerin en az 70, en azından 50 hazırlık sınıfına giren öğrencilerin, Hazırlık Programından muaf tutulabilmeleri için en az 50 alması gerekmektedir. Bu puanın altına inen öğrenciler, lisans eğitim programına girmeden önce bir yıl çalışacakları İngilizce Dil Programında uygun bir seviyeye yerleştirilecektir. Türkçe programlarının başarıyla tamamlanamayan öğrencileri, mezun olabilmek için sınav yapmaları koşuluyla lisans programlarına devam etmeye hak kazanırlar. İki yıldır dil programını başarıyla tamamlayamayan İngilizce dil programlarının öğrencileri görevden alınacaktır.

Türkçe Bölümde okuyacak öğrencilerin Üniversite Türk Dili Bölümü tarafından verilen bir Türkçe Yeterlik Sınavı alması gerekmektedir. Buna göre;

    A Seviyesi: Yeterli Türkçe. Öğrenci çalışma başlatabilir.
    B Seviye: Türkçe kısa zamanda iyileştirilebilir. Öğrenci ders alabilir, ancak Türkçe derslerini almalıdır.
    C Seviye: Yetersiz Türkçe. Öğrencinin Türkçe dil becerilerini geliştirmesi için fakülte tarafından bir yıl izin verilir. Daha sonra öğrenci, Türk Dili Bölümü tarafından yönetilen Türkçe Yeterlik Sınavı'na girmekle yükümlüdür. Bu sınavda başarılı olan öğrencilere lisans eğitimine kabul verilecektir.