Kalite Yönetim Koordinatörlüğü

Kalite Güvencesi Politikası

Paylaş
  • Kaliteyi bir kurum kültürü haline getirerek; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmeti destekleyen,
  • Uluslararası standartlarda kalite yönetim sistemi oluşturarak ve uygulayarak kendisini sürekli ölçen, analiz eden, geliştiren ve sürekli iyileştirme ile mükemmele ulaşmaya çalışan,
  • Risk tabanlı proses yaklaşımına dayanarak riskleri fark edip, yöneten ve gerekli tedbirleri alan,
  • Tanımlı süreçleri bir bütün olarak görerek tüm süreçlerin etkinliğini ve verimliliğini arttıran çalışmalar yapan,
  • Başta öğrenciler ve mezunlar olmak üzere tüm paydaşlarının memnuniyetini en üst düzeyde tutan ve her süreçte etkin paydaş katılımını sağlayan,
  • Birim/programların ulusal veya uluslararası kuruluşlarca akredite edilmesini sağlayan,
  • Üniversite ve birimlerin özgünlüklerini koruyarak farklılaşmasını sağlayan ve akademik özgürlüğü yayan,
  • Adil, şeffaf, hesap verilebilir ve etkin bir yönetişim anlayışına sahip

 

bir üniversite olmaktır.