Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar | Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı

Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar

Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı

Doğu ve Batı kültürlerinin tam ortasında olan eşsiz bir coğrafyada yer almasının sonucu olarak Türkiye’nin, bu iki kadim kültür arasında yüzyılları aşkın süregelen bir köprü olma şansının kazanımları saymakla bitmez. Dünya dengesindeki ekonomik ve siyasal açılardan var olan daima hassas bir öneminin yanı sıra bu topraklar, antik dönemden çağdaş döneme uzanan geniş bir yelpazede sanat adına da çok ciddi bir kültürel mirası elinde barındırmaktadır. Bu sebeplerden ötürü, bu topraklarda yapılmış ve yapılmakta olan sanatın her türü, Doğu ve Batı kültürleri arasındaki etkileşimlerden doğma kaderini ve ayrıcalığını yaşamıştır.

Dünyaya insan çeşitliliğinin güzelliğini ve kardeşlik bilincini öğreten, din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin herkesin tek bir çatı altında birlikte yaşayabileceğinin örneklerini yüzyıllardır vermekte olan bu toprakların kültürel birikimi üzerinde yaşamaktayız. Dünya müzik tarihine bakılacak olursa, klasik müzik bestecileri, medeni her toplumda olduğu gibi, kendi kültürlerini geleceğe aktarmak adına birer kültür elçisi olmuşlardır. Mustafa Kemal Atatürk, bu bilinçle cumhuriyeti kurduğunda, devlet bursu ile bugünün Türk Beşleri olarak bilinen bazı genç bestecilerimizi yurtdışına gönderip, onların Batı’nın uluslararası çapta değer gören müzik ilmini öğrenmelerine ve geri dönüp ülkemize faydalı olmalarına ön ayak olmuştur. 1981 yılında, UNESCO’nun dünyanın en büyük reformcularından biri olarak resmen kabul ettiği ulu önder Atatürk’ün, var olan değerlerimizi koruma şartıyla ortaya koyduğu yenilikçi ve gelişimci anlayışın önderliğinde, özgür düşünceyi, yeni fikirleri ve barış içinde yaşama fikrini sanat aracılığı ile topluma aşılamak için, çağdaş Türk bestecileri olarak bizlere birçok görev düşmektedir. Aynı şekilde Türkiye’de yetişen ya da yurtdışında yetişen Türk orkestra şeflerimizin gittikçe arttığı bu yeni dönemde, orkestra şefleri de bu topraklardaki kültür-sanat hayatımızı kalıcı bir biçimde etkileyecek bir güce ve sorumluluğa sahiplerdir. 

Türk Beşleri’nden başlayan çağdaşlaşma sürecinde, 5. kuşak bir Türk bestecisi olarak rahatlıkla söyleyebilirim ki, T.C. Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı’nın sunduğu imkanlar eşliğinde, gençlerin alacakları bestecilik ve orkestra şefliği eğitimi, sadece kendilerine medeni bir dünya sanatçısı olma şansı tanımayacak; aynı zamanda üzerinde bulundukları toprakların değerini ve kültürel birikimini, zihinsel ve ruhsal gelişimleri sonucunda kendi süzgeçlerinden geçirip üretecekleri veya yorumlayacakları müzik eserleri ile topluma aktararak, toplumu ve kültürümüzü daha da ileriye taşıyacaklardır. 

Dr. Öğr. Üyesi Armağan DURDAĞ
Bestecilik ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanı 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel