Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar | Yarı Zamanlı Sertifika Programı

Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar

Yarı Zamanlı Sertifika Programı

Üniversitemizin felsefesi ışığında konservatuvarımızın kuruluş amaçlarından biri de toplumdaki sanat ve müzik anlayışını ve kültürünü yaymak, müzik okur yazarlığını geliştirmek ve bu yolla aynı zamanda konservatuvarın hazırlık birimlerine katkıda bulunmaktır.

Bu  düşünce ışığında diğer konservatuvarlar Yarı Zamanlı Sertifika Programı eğitim sürelerini 4 yıla kadar indirirlerken, Maltepe Üniversitesi Konservatuvarı; Orff Çalgıları Eğitimi veren Çocuk Konservatuvarı’nı (ana sınıfı, ilköğretim 1 ve ilköğretim 2) ve Yarı Zamanlı Sertifika Programı’nı (ilköğretim 2. sınıftan itibaren 9 sene süren) açmıştır. Bunun amacı, öğrenciyi nitelikli müzik eğitimi içinde tutmak ve lisans eğitimine hazır hale getirmektir.

Yarı Zamanlı Sertifika Programı; yaylı çalgılar (Keman, Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas), Piyano ve üflemeli (Flüt, Klarnet ve Obua) çalgıları kapsamaktadır. İlk, orta ve ileri olmak üzere 9 senelik Yarı Zamanlı Sertifika Eğitimi 3’er yıllık 3 sertifika programına ayrılır. Her seviye sınavını tamamlayan öğrenciye ilgili dönemin sertifikası verilir.      

 

 

Yönerge için tıklayınız.

 

 

 

SERTİFİKA PROGRAMI
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel