Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İkili Anlaşmalar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İkili Anlaşmalar

 

Sayı

İkili Anlaşma
Yapılan Yükseköğretim Kurumu

İkili Anlaşma Yapılan
Bölüm

Ülke

Üniversitenin

Websitesi

1

University of Bucharest

Bilgisayar Mühendisliği

Romanya

www.unibuc.ro

2

Wyzsza Bielsku-Bialej School of Banking and Finance

Bilgisayar Mühendisliği

Polonya

www.wsbif.edu.pl

3 Politechnika Wrocławska Wrocław University of Science and Technology, Wroclaw, Polonya  http://dsm.pwr.edu.pl/en/ 
4 University of Macedonia   Thessaloniki, Yunanistan  https://www.uom.gr/en/erasmus-office/the-university-of-macedonia 
5 Daugavpils University,   Daugavpils, Letonya  https://du.lv/en/erasmus/erasmus-studies/ 
5 South-West University   Neofit Rilski”, Blagoevgrad, Bulgaristan  http://www.swu.bg/?lang=en

/

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel