Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Lisansüstü Programlar

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Lisansüstü Programlar

Doktora Eğitimi verilen bölümler:

  • Bilgisayar Mühendisliği Doktora

  • Bilgisayar Mühendisliği Doktora (Lisans Sonrası)

 

Yüksek Lisans Eğitimi verilen bölümler:

  • Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

  • Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel