Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | İnşaat Mühendisliği (TR)

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İnşaat Mühendisliği (TR)

İnşaat mühendisliği köprüler, yollar, kanallar, barajlar ve binalar gibi insanların ihtiyacı olan yapıların tasarımı, yapımı ve işletmesi ile uğraşan en eski mühendislik dalıdır. İnşaat Mühendisliği Programının amacı; öğrencilere, inşaat mühendisliği problemlerine çözümler üretmeleri için, temel mühendislik bilgileri ile tasarım ve uygulama becerilerini kazandırmaktır. Bu nedenle, öğrencilerin hesaplama, programlama, iletişim ve araştırma yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, bu programla, öğrencilere, sosyal ve profesyonel yaşamda güçlü bir etik davranış anlayışı kazandırılarak; takım çalışması, yaratıcı düşünme ve liderlik özelliklerini geliştirmeleri için gerekli imkânlar sağlanmaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Işıl SANRI KARAPINAR
Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel