Maltepe Üniversitesi | MUZEM | Proje Faaliyet Takvimi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi

Proje Faaliyet Takvimi

Paylaş
 Tarih  Açıklama

03.10.2022

Dönem Başlangıcı

17.10.2022

Proje konusunun belirlenmesi için son tarih

31.10.2022

Proje taslağının danışmana gönderilmesi için son tarih

02.12.2022

Projenin ilk kısmının hazırlanarak danışmana gönderilmesi için son tarih

06.01.2023

Projenin danışmana teslimi

13.01.2023

Projenin düzeltmelerden sonra danışmana son teslim tarihi

20.01.2023

Projenin enstitüye teslimi için son tarih

 

Proje Taslağının Düzenlenmesi Aşamaları

 Aşama  Açıklama

1. Temel Kaynakların Taranması

Mezuniyet Projesi için sadece akademik kaynaklar kullanılacaktır. Konuyla ilgili temel kitapların ve akademik makalelerin taranması gerekmektedir. Makaleler ve E-Kitaplar için üniversitelerin online erişimli veri tabanlarından yararlanılabilir. https://kutuphane.maltepe.edu.tr/

2. Çalışmanın Yapısının Belirlenmesi

Çalışmanın amacı, kapsamı, önemi ve sınırlarının belirlenmesi ve birer paragraf halinde yazılması.

3. İçindekiler Bölümünün Oluşturulması

Temel kaynaklardan yararlanılarak, sonradan yazım sırasında mutlak şeklini alacak olan taslak bir içindekiler bölümünün oluşturulması.

4. Bölüm İçeriklerinin Özetlenmesi

Her bölüm için, söz konusu bölümde verilecek bilgilerin açıklandığı, bir paragrafı geçmeyecek şekilde özet yazılacaktır.

5. Kaynakça

İlk araştırma kapsamında kullanılan temel kaynaklar yazılacaktır.

6. Taslağın Teslimi

Taslak, proje konusu başlığını içeren kapak sayfasıyla başlayacak, içindekiler bölümü oluşturulacak, daha sonra konunun amacı, önemi, kapsamı ve sınırları açıklanacak, ardından bölüm özetleri ve son olarak kaynakça eklenerek danışman öğretim üyesine teslim edilecektir. Tüm çalışma enstitü tez yazım kılavuzuna uygun formatta düzenlenecektir.

Önemli Notlar:

  • Mezuniyet projesi konusunun proje danışmanı tarafından onaylanması gerekir. Danışmanın onaylamadığı konularda yapılan projeler geçersiz sayılır.
  • İntihal oranı %25’in üzerinde olan ve tek kaynaktan %3’ün üzerinde olan projeler başarısız kabul edilir.
  • Tez Yazım kılavuzuna uygun yazılmamış mezuniyet projeleri başarısız kabul edilir. Tez Yazım Kılavuzunu ve diğer formlara enstitünün web sayfasından erişebilirsiniz.
  • Mezuniyet Projesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden alacağınız “Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu" ile birlikte Kütüphane ve Dokümantasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

 

Çalışmalarınızda başarılar dileriz.