Maltepe Üniversitesi | MUZEM | Proje Faaliyet Takvimi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi

Proje Faaliyet Takvimi

Paylaş
 Tarih  Açıklama
04.10.2021 Dönem Başlangıcı
18.10.2021 Proje konusunun belirlenmesi için son tarih
01.11.2021 Proje taslağının danışmana gönderilmesi için son tarih
03.12.2021 Projenin ilk kısmının hazırlanarak danışmana gönderilmesi için son tarih
07.01.2022 Projenin danışmana teslimi
14.01.2022 Projenin düzeltmelerden sonra danışmana son teslim tarihi
21.01.2022 Projenin enstitüye teslimi için son tarih

 

Proje Taslağının Düzenlenmesi Aşamaları

 Aşama  Açıklama
1. Temel Kaynakların Taranması Mezuniyet Projesi için sadece akademik kaynaklar kullanılacaktır. Konuyla ilgili temel kitapların ve akademik makalelerin taranması gerekmektedir. Makaleler ve E-Kitaplar için üniversitelerin online erişimli veri tabanlarından yararlanılabilir.
2. Çalışmanın Yapısının Belirlenmesi Çalışmanın amacı, kapsamı, önemi ve sınırlarının belirlenmesi ve birer paragraf halinde yazılması.
3. İçindekiler Bölümünün Oluşturulması Temel kaynaklardan yararlanılarak, sonradan yazım sırasında mutlak şeklini alacak olan taslak bir içindekiler bölümünün oluşturulması.
4. Bölüm İçeriklerinin Özetlenmesi Her bölüm için, söz konusu bölümde verilecek bilgilerin açıklandığı, bir paragrafı geçmeyecek şekilde özet yazılacaktır.
5. Kaynakça İlk araştırma kapsamında kullanılan temel kaynaklar yazılacaktır.
6. Taslağın Teslimi Taslak, proje konusu başlığını içeren kapak sayfasıyla başlayacak, içindekiler bölümü oluşturulacak, daha sonra konunun amacı, önemi, kapsamı ve sınırları açıklanacak, ardından bölüm özetleri ve son olarak kaynakça eklenerek danışman öğretim üyesine teslim edilecektir. Tüm çalışma enstitü tez yazım kılavuzuna uygun formatta düzenlenecektir.

Önemli Notlar:

  • Mezuniyet projesi konusunun proje danışmanı tarafından onaylanması gerekir. Danışmanın onaylamadığı konularda yapılan projeler geçersiz sayılır.
  •  İntihal oranı %25’in üzerinde olan projeler başarısız kabul edilir.
  • Tez Yazım kılavuzuna uygun yazılmamış mezuniyet projeleri başarısız kabul edilir.
  • Mezuniyet Projesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden alacağınız "Kütüphaneye Tezsiz Yüksek Lisans Mezuniyet Projesi Teslim Formu (Form B.10)" ile birlikte Kütüphane ve Dokümantasyon Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.