Maltepe Üniversitesi | MUZEM | Proje Faaliyet Takvimi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi

Proje Faaliyet Takvimi

Paylaş
e-MBA Mezuniyet Projesi Takvimi 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi
 
Tarih Açıklama
24.09.2018 Dönem Başlangıcı
12.10.2018 Proje taslağının danışmana gönderilmesi için son tarih
12.11.2018 Projenin ilk kısmının hazırlanarak danışmana gönderilmesi için son tarih
21.12.2018 Projenin danışmana teslimi
28.12.2018 Projenin düzeltmelerden sonra danışmana son teslim tarihi
04.01.2019 Projenin enstitüye teslimi için son tarih
 
Proje Taslağının Düzenlenmesi Aşamaları
 
Aşama Açıklama
1. Temel Kaynakların Taranması Proje için sadece akademik kaynaklar kullanılacaktır. Konuyla ilgili temel kitapların ve akademik makalelerin taranması gerekmektedir. Makaleler ve E-Kitaplar için üniversitelerin online erişimli veri tabanlarından yararlanılabilir.
2. Çalışmanın Yapısının Belirlenmesi Çalışmanın amacı, kapsamı, önemi ve sınırlarının belirlenmesi ve birer paragraf halinde yazılması.
3. İçindekiler Bölümünün Oluşturulması Temel kaynaklardan yararlanılarak, sonradan yazım sırasında mutlak şeklini alacak olan taslak bir içindekiler bölümünün oluşturulması.
4. Bölüm İçeriklerinin Özetlenmesi Her bölüm için, söz konusu bölümde verilecek bilgilerin açıklandığı, bir paragrafı geçmeyecek şekilde özet yazılacaktır.
5. Kaynakça İlk araştırma kapsamında kullanılan temel kaynaklar yazılacaktır.
6. Taslağın Teslimi Taslak, proje konusu başlığını içeren kapak sayfasıyla başlayacak, içindekiler bölümü oluşturulacak, daha sonra konunun amacı, önemi, kapsamı ve sınırları açıklanacak, ardından bölüm özetleri ve son olarak kaynakça eklenerek danışman öğretim üyesine teslim edilecektir. Tüm çalışma enstitü tez yazım kılavuzuna uygun formatta düzenlenecektir.
 
  • Bitirme Projesi konusu proje danışmanıyla birlikte belirlenecektir.
  • Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına 1'er adet uygun ciltlenmiş şekilde CD ile beraber aşağıdaki adrese teslim edilecektir.

Adres: Maltepe Üniversitesi, Marmara Eğitim Köyü Yerleşkesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kültür Merkezi, Kat 1 Büyükbakkalköy, Maltepe /İstanbul