Meslek Yüksekokulu | Tanıtım

Meslek Yüksekokulu

Tanıtım

Meslek Yüksekokulumuzun misyonu; Etik değerlere bağlı, araştırmacı, girişimci, değişime açık, kendine güvenen, inisiyatif alabilen,
teknolojiyi iyi kullanabilen, mesleğini özümsemiş, kendine ve insanlığa karşı sorumluluklarının farkında, ulusal ve uluslararası standartlara sahip donanımlı meslek elemanı/teknikerler yetiştirmek.

Meslek Yüksekokulumuzun vizyonu; Evrensel ve yerel boyutta gerçekleşen mesleki ve teknolojik değişim süreçlerini izleyip, bu değişim süreçlerine uyum sağlayan; toplumsal ve teknolojik ihtiyaçları göz önünde bulundurup, bu doğrultuda çağdaş bir eğitim-öğretim uygulayan; sanayi ve hizmet sektörünün önemli ulusal ve uluslararası aktörleriyle işbirliği yapan; eğitim-öğretim faaliyetlerinde bulunduğumuz alanlarda hem evrensel hem de yerel boyutta söz sahibi olan; sadece ülkemizin değil dünyanın da ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mezunlar veren bir meslek yüksekokulu olmak.

Yüksekokulumuz,  Maltepe Üniversitesi’ ne bağlı olarak eğitim- öğretim veren 2 yıllık bir Yükseköğretim Kurumu’dur. Öğrencilerimiz isteğe bağlı olarak öğrenimlerinin başlangıcında 1 yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı okuyabilmektedirler. 

Okulumuzu başarıyla bitiren istekli öğrencilerimiz, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile ÖSYM tarafından devam edebilecekleri Lisans Programlarına kayıt yaptırarak, Lisans Diploması sahibi olabilirler.

Meslek Yüksekokulumuzun 16 programında Türkçe eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz, Maltepe Üniversitesi akademisyenleri ve uzman öğretim görevlilerimizce teorik ve uygulamalı derslerde çalışma hayatının beklentilerini  karşılayacak şekilde çağın bilgi ve becerileriyle donatılarak yetiştirilmektedirler. Tüm öğrencilerimiz için zorunlu 30 gün staj vardır. Staj süresinde, okulda edindikleri bilgi ve becerileri,  iş alanındaki kurumlarda uygulayarak, çalışma hayatına hazır hale gelmektedirler. Öğrencilerimizin bir çoğu bu süreçte gösterdikleri yararlılıkları sayesinde fark edilen bireyler olmaktadırlar. Meslek sahibi olmaya yönelik nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

Meslek Yüksekokulumuzda eğitimlerini tamamlayan öğrencilerimizin; sektörde aranan, alanında uzman, akılcı, çok yönlü düşünen, sorunlarını çözme konusunda becerikli, uyumlu, dürüst, mutlu uzmanlar olmasını hedefliyoruz.

 

Dr. Öğr. Üyesi Şener ODABAŞOĞLU

MYO Müdürü

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel