Eğitim Fakültesi | Yönetim

Eğitim Fakültesi

.

Yönetim

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Vizyon

Gelişen ve değişen dünyaya eğitim alanında yön verecek donanımda; öncü, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen kuşaklar yetiştiren bir fakülte olmak.

 

Misyon

  • Bilginin ‘kut’ veren yüce bir değer olduğu bilincindeki geleceğin eğitimcilerini yetiştirmek,
  • Öğrencilere yaratıcı düşünmeyi, sorun çözmeyi, araştırmayı, disiplinlerarası çalışmayı, bilgiye ulaşmayı ve onu kullanmayı özümsetmek,
  • Büyük insani değerlere saygı duymayı ve bu insanlık değerlerinin yaşaması için mücadele edebilmeyi öğretmek
  • Çağın gerektirdiği bilgi, teknik ve entellektüel donanıma sahip, bilimsel ve etik değerleri özümsemiş, ulusal ve uluslararası projelerde çalışabilecek yetkinlikte gençler yetiştirmek
  • Gençlerimizin dünyaya sağlıklı ve donanımlı çıkışlarını sağlayan bir ilk çıkış noktası olmak.

 

Prof.Dr.Ramazan KORKMAZ
Dekan

 

Yönetim:

 
DEKAN Prof.Dr.Ramazan KORKMAZ
DEKAN YARDIMCISI Dr. Öğr. Üyesi Deniz DAĞSEVEN EMECEN
FAKÜLTE SEKRETERİ Emel SARVAN
Bölüm Başkanları:  
Eğitim Bilimleri Bölümü Dr.Öğr.Üyesi Şahin ÇETİN
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (TR)  
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (EN)  
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Prof.Dr.Gürkan DOĞAN
İngilizce Öğretmenliği  
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Prof.Dr. Hasan CEYLAN
İlköğretim Matematik Öğretmenliği  
Temel Eğitim Bölümü Prof. Dr. Ayla OKTAY
Okul Öncesi Öğretmenliği       
Özel Eğitim Bölümü Prof. Dr. Ümit DAVASLIGİL
Özel Eğitim Öğretmenliği      
Zihin Engelliler Öğretmenliği  
Üstün Zekalılar Öğretmenliği  
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel