Hemşirelik Yüksekokulu | HEM 204 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Alacak Öğrencilerin Dikkatine

Hemşirelik Yüksekokulu

HEM 204 Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersini Alacak Öğrencilerin Dikkatine

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI HEM 204 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
DERSİ İÇİN ÖĞRENCİLERİN HAZIRLAMASI GEREKEN EVRAKLAR

*DERSİMİZ 2 AYRI ŞUBEDE (HEM 204 01 / HEM 204 02) AÇILACAK OLUP, SEÇECEĞİNİZ ŞUBENİN DUYURUSUNU DİKKATE ALINIZ.

 

204 01 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
(Uygulama Klinikleri: Sancaktepe İlhan Varank ve Sultanbeyli Devlet hastanesi.)


SANCAKTEPE ŞEHİT PROF.DR. İLHAN VARANK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

1-KİMLİK FOTOKOPİSİ ( ÖN VE ARKA YÜZ OLACAK ŞEKİLDE )
2-ÖĞRENCİ BELGESİ
3-SGK DURUM BELGESİ ( OKULUNDAN )
4-İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ ALDIĞINA DAİR EVRAK ( OKULUNDAN ALINMIŞ EN AZ 16 SAATLİK OLMALIDIR )
NOT:  EĞER ÖĞRENCİ İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ DERSİ ALDI İSE TRANSKRİPTİNİ GETİRMESİ YETERLİDİR. 
5-SAĞLIK KURULU RAPORU / HEYET RAPORU; DEVLET HASTANESİNDEN ALINMIŞ OLMALI ‘TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞABİLİR’ İBARESİ YER ALMALIDIR (ASLI VE 2 ADET FOTOKOPİSİ İSTENMEKTEDİR )
6- İSTENEN TAHLİL SONUÇLARI; Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan grubu, HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV, Anti-HIV, Anti-HAV IgG,  Varisella zoster IgG, EKG, Odyometri, Akciğer raporu, Aile hekimliğinde tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı

NOT: Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması gerekmektedir.

7-ZİRAAT BANKASI (SANCAKTEPE ŞUBESİ) IBAN NUMARASI

İSTANBUL SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR;

İşletmelerde Staj/Mesleki Eğitim Sözleşmesi (Okul ve Veli imzalı 3 nüsha)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Öğrenci Belgesi
SGK Belgesi
İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi) Belgesi- varsa-
Heyet Raporu
Tahlil Sonuçları
İlgili hastanenin anlaşmalı olduğu banka şubesine ait Iban/Hesap numarasını gösterir belge
ÖNEMLİ:  Kurumumuzda öğrencilerin staj yapabilmesi için istenilen sağlık taraması kapsamındaki tetkikler ve bu tetkiklere ait belgeler İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından takip edilmektedir. İlgili birimin olurundan sonra öğrenciler staja başlayacaklardır. Bu nedenle istenilen evrakların staj başlama gününden önce teslim edilmesi gerekmektedir.

Genel Oryantasyon ve İSG Eğitim Belgesi olmayanlar için İş Sağlığı-Güvenliği Eğitimleri tamamlandıktan sonra tüm öğrenciler için iş sağlığı ve güvenliği biriminde mevzuat kapsamında dosya oluşturulur. Staj başlangıcında alınan belgeler ilk bazal veriler olması açısından önemli olup; dosya hem okul hem öğrenci adına açılır. Staj sürecinde herhangi bir iş kazası olması durumunda İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi tarafından hem SGK hem de okul resmi yazı ile bilgilendirilir.

SAĞLIK GÖZETİM PROSEDÜRÜ

5.5. Çırak ve Stajyerlerin Sağlık Taramaları

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık tesislerinde ilk defa staja başlayacak öğrencilerin staj kabullerinde 30/06/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ‘Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşyerlerinde Çalışabilir’ ibaresi ile birlikte prosedürün 5.5.1. Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler başlıklı bölümünde yer alan tetkiklerin (Tetkiklerin staj başlangıcından en fazla iki ay öncesine ait olması şartı ile) neticelerini de içeren Sağlık Kurulu Raporu aranır. 

Daha önce yukarıda bahsi geçen sağlık kurulu raporu ile İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı kurumlarda staj yapmış ve kayıtlarda rapor/belgeleri (Raporların geçerlilik süresi; çalışılan birimin/kurumun İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde tanımlanmış işyeri tehlike sınıfına göre az tehlikeli işyerleri için 5 yıl, tehlikeli işyerleri için 3 yıl, çok tehlikeli işyerleri için 1 yıldır) yer alan stajyerlerin 2. defa veya daha üstü staja başlayacakları zamanda staj yapacağı kurumun işyeri hekimi tarafından değerlendirilmeleri ve işyeri hekiminden staj yapılacak ‘…………. hastanesinde/merkezinde/biriminde staj yapmasında akınca yoktur’ kararlı raporu almaları yeterli kabul edilir, sağlık kurulu raporu aranmaz.

Stajyerin tetkik ve muayenesi sonucunda sağlık durumu nedeniyle çok tehlikeli/tehlikeli işyerinde staj görmesinde tereddüt oluşması halinde staj yapacağı hastanenin hangi bölümünde/biriminde ve hangi koşullarda staj yapabileceği Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen ‘Hastanenin ………. Bölümünde/Biriminde …….. Koşuluyla Staj Yapmasında Engel Yoktur’ ibareli Sağlık Kurulu Raporu ile belirlenir.

Staj başlangıcından sonraki staj süresince gerçekleşen kurum içi bölüm değişikliklerinde riskli bölümlere geçişlerde işyeri hekiminin bilgilendirilmesi ve önerilerine uyulması mecburidir.

5.5.1 Staja Kabul Edilenlerden İstenen Tetkik ve Muayeneler

HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti-HIV, Hemogram, AST, ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,
Göz uzman muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları,
KBB uzman muayenesi, KBB uzmanı gerekli gördüğü takdirde odyometri test sonucu.
Akciğer grafisi raporu, anamnez ve fiziki muayene sonucuna göre EKG raporu
Aile Hekimliğinde Tetanoz aşısı yapıldığını gösterir aşı kartı,
5.5.2.Staja Kabul Edilenlerden Bölüm Bazlı İstenen Ek Tetkik ve Benzeri Belgeler
Yeni doğan ve çocuk bölümü öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Hepatit A ve su çiçeği (Anti HAV IgG, VZV IgG) markerları bakılması,
Yoğun bakım ve İmmün Süpresif Hastaların bulunduğu bölüm (Hemotoloji ve organ nakli) öğrencilerinden; yukarıdaki tetkiklere ek olarak Su çiçeği (Anti VZV IgG) markerları,

 

204 02 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ

İstenen Belgeler
1. Kimlik fotokopisi
2. Öğrenci belgesi (güncel tarihli)
3. SGK durum belgesi
4. İSG katılım belgesi
5. Heyet raporu
Genel olarak heyet raporu ile ilgili bilmeniz gereken;
1 yılı aşmamış olması gerekiyor ve raporunuzu Son 2 ayda almadıysanız kan tahlillerinizi ve
aşılarınızı Son 2 ay içerisinde yenilemeniz gerekiyor. Heyet raporu devlet hastanesinden
alınmalı.
 Raporda “Ağır/Tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde çalışabilir” ibaresi yer almalı
 HBsAg, anti-HBs, anti-HCV, anti HIV, anti HAV IgG, VZV IgG hemogram, AST,
ALT, Üre, Kreatinin, Glukoz, Kan Grubu sonuçları,
 MMR/KKK (Kızamık-Kzamıkcık-Kabakulak), TTD(Tetanoz) ve Hepatit B (anti Hbs
sonucu pozitifse gerek yok) , Covid-19 (2doz) aşı kartlarınız olmalı
 Göz uzman muayenesi, psikiyatri muayenesi sonuçları
 KBB uzman muayenesi, gerekli gördüyse odyometri test sonucu
 Akciğer grafisi raporu, EKG raporu


204 02 01 Grubu Hastaneleri:
1. Central Hospital
2. Maltepe Üniversitesi Hastanesi (sadece çalışanlar)
3. İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
4. İstanbul Tüp Bebek Merkezi


204 02 02 Grubu Hastaneleri:
1. Central Hospital
2. Maltepe Üniversitesi Hastanesi (sadece çalışanlar)
3. İstanbul Tüp Bebek Merkezi

Hangi hastanede staja çıkacağınız kayıt haftası belirlenecektir. Blackboard’u takip ediniz. BB’de size açılan gruplara istediğiniz hastaneye göre kaydolunuz.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel