Hemşirelik Yüksekokulu | Neden Hemşirelik Yüksekokulu?

Hemşirelik Yüksekokulu

Neden Hemşirelik Yüksekokulu?

Hemşireler, sağlık hizmeti sunan ekibin çok önemli ve vazgeçilemez üyeleridir; özellikle hastane hizmetlerinin niteliğini gösteren başlıca kriter hastanelerdeki hemşirelik hizmetlerinin niteliğidir. Bu anlayıştan hareketle, eğitime başladığı 1997 yılından bu yana Yüksekokulumuzun başta gelen amacı 4 yıllık öğrenim süresinde mesleksel bilgi ve beceri düzeyleri yüksek, ekip çalışmasına uyumlu, hümanistik felsefeye sahip, hastalarla ve toplumla etkili iletişim kurabilen, tıp ve sağlık hizmetlerindeki değişime uyum sağlayabilen,  yeni bilgilere ulaşan, yeni teknolojileri kullanan, girişken, çağdaş tekniklerle eğitilmiş, özgür düşünceye sahip ve evrensel bilim değerlerini benimsemiş hemşireler yetiştirmektir. 

Yüksekokulumuzun öğrenim programında, öğrencilerin sağlığı koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici bakımı öğrenmelerine yönelik temel hemşirelik dersleri yanı sıra temel tıp dersleri ve sosyal bilim dersleri yer almaktadır.

Çoğunluğu yabancı dil,sanat ve sosyal bilim derslerinden oluşan seçmeli dersler ile öğrencilerin algılarının ve insanı anlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.Yüksekokulumuz fiziksel olanaklarıyla, yetkin eğitim kadrosuyla ve İstabul ili içindeki bir çok kamu ve özel sağlık kuruluşunda yürüttüğü uygulamalı eğitimiyle ülkemizde saygın bir konuma sahiptir.

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU
Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel