Hemşirelik Yüksekokulu | Neden Hemşirelik Yüksekokulu?

Hemşirelik Yüksekokulu

MENÜ

Neden Hemşirelik Yüksekokulu?

20/07/2018

Hemşireler, sağlık hizmeti sunan ekibin çok önemli ve vazgeçilemez üyeleridir; özellikle hastane hizmetlerinin niteliğini gösteren başlıca kriter hastanelerdeki hemşirelik hizmetlerinin niteliğidir. Bu anlayıştan hareketle, eğitime başladığı 1997 yılından bu yana Yüksekokulumuzun başta gelen amacı 4 yıllık öğrenim süresinde mesleksel bilgi ve beceri düzeyleri yüksek, ekip çalışmasına uyumlu, hümanisttik felsefeye sahip, hastalarla ve toplumla etkili iletişim kurabilen, tıp ve sağlık hizmetlerindeki değişime uyum sağlayabilen,  yeni bilgilere ulaşan, yeni teknolojileri kullanan, girişken, çağdaş tekniklerle eğitilmiş, özgür düşünceye sahip ve evrensel bilim değerlerini benimsemiş hemşireler yetiştirmektir. 
     
Yüksekokulumuzun öğrenim programında, öğrencilerin sağlığı koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici bakımı öğrenmelerine yönelik temel hemşirelik dersleri yanı sıra temel tıp dersleri ve sosyal bilim dersleri yer almaktadır.  Çoğunluğu yabancı dil, sanat ve sosyal bilim derslerinden   oluşan seçmeli dersler ile öğrencilerin algılarının ve insanı anlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Yüksekokulumuz fiziksel olanaklarıyla, yetkin eğitim kadrosuyla ve İstanbul ili içindeki birçok kamu ve özel sağlık kuruluşunda yürüttüğü uygulamalı eğitimiyle ülkemizde saygın bir konuma sahiptir. Bu ayrıcalıklı eğitim hakkına sahip olabilmeniz temennisi ile Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda görüşmek dileğiyle.

Hemşirelik Eğitimi Aldığımda Neler Yapabilirim?

 • Birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, sürdürülmesi, tedavi ve rehabilite edilmesi uygulamalarını yaparım,
 • Hümanisttik ve bütüncü hemşirelik yaklaşımı sergilerim,
 • Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımını kullanırım,
 • Etkili iletişim tekniklerini kullanırım,
 • Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı kalırım,
 • Ekip  çalışmasını benimserim,
 • Mesleki gelişmeler ve sorunlara duyarlılık gösteririm,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinirim,
 • Birey, aile, toplum ve/veya sağlık personeline öğretim yaparım
 • Bilimsel araştırmalara katılırım,
 • Liderlik özellikleri ve yönetim becerileri sergilerim,
 • Sağlığı etkileyen sosyal, yasal, ekonomik ve ekolojik faktörleri fark ederek, iyileştirilmesi çalışmalarına katılırım
 • Kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerimi; bakım, eğitim ve yönetim rollerini gerçekleştirirken kullanırım,
 • Girişimci ve yaratıcı yönlerimi ortaya çıkarırım.
   

Yüksekokulumuzun Tercih Puan Türü;

Program Türü

Puan Türü

Hemşirelik

Sayısal


Hemşire Unvanı Alan Mezunlar;

 • Kamu ve Özel sektör Hastanelerinde bireyin sağlığın yeniden kazanılması amacı ile klinik hemşiresi veya yönetici hemşire görevini sürdürürler,
 • Toplum ruh sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezlerinde, evde bakım kuruluşları, huzur evlerinde, özel polikliniklerde, okul ve işyerlerinde halk sağlığı uygulamalarının yürütürler,
 • Akademisyen olmak isteyenler; Hemşirelik Fakülteleri, Hemşirelik Yüksekokulları ve Sağlık Yüksekokullarının  Hemşirelik Bölümlerinde  yüksek lisans ve doktora yaparak öğretim elemanı olabilirler,
 •  İlaç, tıbbi malzeme ve medikal endüstrisinde danışman ve eğitimci olabilirler.
 • Sağlık sigorta sisteminden danışman olabilirler.


Akademik Tam Zamanlı Kadromuz;

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Müdür)
Doç. Dr. Sebahat ATEŞ
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK 
Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR 
Dr. Öğr. Üyesi Seher YURT
Dr. Öğr. Üyesi Behice EKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Rabia SAĞLAM
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN
Öğr. Gör. Doğa ULCAY
Öğr. Gör. Nehir DEMİREL
Öğr. Gör. Tuğba ANDAÇ
Öğr. Gör. Ece ALAGÖZ
Öğr. Gör. Gizem KUBAT BAKIR
Arş. Gör. Azzet YÜKSEL
Arş. Gör. Tuğba ÖZDEMİR
Arş. Gör. Dilan DEMİRKAPU
Arş. Gör. İlknur YAZICIOĞLU

Yüksekokulumuzun Yaptığı İkili Anlaşmalar

Slauliai State Collage

LITHUANIA

St. Kiment Ohridski Univesity- Bitola

MACEDONIA

University of South Bohemia in Ceske Budejovice

CZECH REPUBLIC

Alexander Technologial Educational Institute of Thessaloniki

GREECE

Instituto Politecnico de Santarem

PORTUGAL

Universidad Rey Juan Carlos

SPAIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yüksek Lisans Programları

 • Çocuk Hastalıkları Hemşireliği ( tezli)
 • Çocuk Hastalıkları Hemşireliği ( tezsiz )
 • Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği ( tezli )
 • İç Hastalıkları Hemşireliği (tezli)
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel