Hemşirelik Yüksekokulu | Tanıtım

Hemşirelik Yüksekokulu

MENÜ

Tanıtım

GENEL BİLGİ
1997 yılında kurulan, daha sonra öğrenci alımı durdurulan ve 2007 yılında tekrar eğitime başlayan Yüksekokulumuzda 4 yıllık Lisans eğitimi verilmektedir. Yüksekokul Öğrenim programı, öğrencilerin bütüncü ve hümanistik felsefeye sahip, etkili iletişim kurabilen, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen ya da değişime ayak uydurabilen, yeni bilgilere ulaşan, yeni teknolojileri kullanan, girişken hemşireler olarak yetişmesini sağlayıcı özelliktedir.

Öğrenim programında, öğrencilerin sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımı öğrenmelerini sağlayıcı temel hemşirelik derslerinin yanı sıra temel tıp dersleri ve sosyal bilim dersleri yer almaktadır. Çoğunluğu yaabancı dil, sanat-sosyal ve genel eğitim derslerinden oluşan seçmeli dersler ile öğrencilerin algılarının ve insanı anlama yeteneklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Son sınıfta öğrenciler bir yıllık intern eğitimi ile çalışma yaşamına hazırlanmaktadır.

Bu amaçla her öğrenci bir yarı yıl yoğun bakım ünitelerinde çalışmakta ve kuramsal ders almaktadır. İntern programlarının ikinci yarıyıllık bölümünde öğrenci, ilgisi doğrultusunda seçtiği alanlardan birinde klinik uygulama yapmakta böylece mezuniyet sonrası çalışmak isteyeceği alanla ilgili gelişimi desteklenmektedir. Hemşirelik eğitiminde klinik uygulamalar çok önemlidir. Üniversitemizde tıp ve hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarında yararlanabildiği modern teknolojik olanaklara sahip bir hastane bulunmaktadır.

Öğrenciler bu hastanenin yanı sıra diğer hastanelerin değişik ünitelerinde de klinik uygulama çalışması yapmakta ve hemşirelik yönetimi modellerini öğrenmektedir. Öğrencilerimiz Avrupa Kredi Transfer Sistemi doğrultusunda hazırlanan programımız ve yapılan anlaşmalar çerçevesinde öğrenci değişim olanaklarından da yararlanabilmektedir. Yüksekokulumuz bilimsel gelişmelerin paylaşımına verdiği önemle “Hemşirelik Bilim ve Sanatı” isimli bilimsel e-dergiyi yayınlamakta ve çeşitli mesleki ve bilimsel etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Yüksekokulumuz, 12 Mayıs 2010 tarihinde “Hemşirelik Meşalesinin Yakıldığı Kent İSTANBUL” konulu sempozyum ile 13 Mayıs 2011 tarihinde “Sağlıkta Eşitlik” ve “Hemşirelikte Sanat” konulu sempozyumu gerçekleşmiştir. Uluslararası Öğrenci Kongrelerimiz her yıl yapılmaktadır.

Yüksekokulumuzda, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Tezli-Tezsiz, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği Tezli ve İç Hastalıkları Hemşireliği Tezli alanlarında Yüksek Lisans programları açılmıştır ve devam etmektedir.

Yüksekokulumuz, Hemşirelik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (HEPDAK) tarafından 04.04.2022 tarihinden itibaren iki yıl süreyle akredite edilmiştir. 

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULUNUN MİSYONU
Birey, aile, topluma sağlığı geliştirici, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hemşirelik bakımı sunabilen, yenilikçi, bilime ve teknolojiye dayalı yaklaşımı ilke edinen hemşireler yetiştirmektir.

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULUNUN VİZYONU
Ulusal ve uluslararası sağlık alanında tercih edilen çağdaş, güçlü, yaratıcı, kararlı ve güvenilir hemşireler yetiştiren bir okul olmak.

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULUNUN HEDEFLERİ

 1. Birey, aile ve toplumun sağlığının geliştirilmesi, korunması, sürdürülmesi, tedavi ve rehabilite edilmesi uygulamalarını yapar
 2. Hümanistik ve bütüncü hemşirelik yaklaşımı sergiler Hemşirelik bakımında eleştirel düşünme ve problem çözme yaklaşımını kullanır.
 3. Etkili iletişim tekniklerini kullanır Hemşirelik değerleri ve etik ilkelere bağlı kalır.
 4. Takım çalışmasını benimser Mesleki gelişmeler ve sorunlara duyarlılık gösterir.
 5. Yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinir Birey, aile, toplum ve/veya sağlık personeline öğretim yapar.
 6. Bilimsel araştırmalara katılır Liderlik özellikleri ve yönetim becerileri sergiler.
 7. Sağlığı etkileyen sosyal, yasal, ekonomik ve ekolojik faktörleri fark ederek, iyileştirilmesi çalışmalarına katılır.
 8. Kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerilerini bakım, eğitim ve yönetim rollerini gerçekleştirirken kullanır.


TEMEL DEĞERLER

 1. Bireyin bütünlüğü ve eşsizliğini benimsemek.        
 2. Etik ilkelere bağlı olmak.      
 3. Güvenilir ve adil olmak.  
 4. Yaratıcı fikirlere açık olmak.
 5. Etkin iletişim ve ekip çalışmasına uyumlu olmak.  
 6. Sorunlara karşı çözüm odaklı olmak.
 7. Bilimsel faaliyetlere katılmak.
 8. İnsan haklarına saygılı olmak.  
 9. Yaşam boyu öğrenmeye önem vermek.
 10. Sorgulayarak araştırmaya, eleştirerek yaratıcılığa özendirmek.


PROGRAM AMAÇLARIMIZ        
 
MEZUNLARIMIZ;                

 1. Hemşirelik felsefesi dpğrultusunda birey,aile ve toplumu biyo-psikososyal ve kültürel yönden ele alan yaklaşımla koruyucu,tedavi  ve rehabilite edici hizmet verilen kamu ve özel sağlık kuruluşlarında mezuniyetten sonraki bir yıl içinde %80 oranında istihdam edilirler.        
 2. Mezuniyetten sonra  iki yıl içinde bilimsel,teknolojik ve yenilikçi uygulamaları ilebakımın ve mesleğin gelişimine yön verebilecek eğitimci,araştırmacı, ve yönetici rolü üstlenirler.        
 3. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle akademik,mesleki ve kşisel gelişimlerini sürdürürler.        
   
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel