Hemşirelik Yüksekokulu | Yüksekokul Komisyonları

Hemşirelik Yüksekokulu

MENÜ

Yüksekokul Komisyonları

Eğitim (Müfredat) Komisyonu Komisyonun Görevleri
Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Başkan) 1.Bölümde uygulanan mevcut müfredatın değerlendirmesini yaparak Yüksekokul Müdürüne öneri sunmak.
2.Tanıtım kitapçığını oluşturmak ve güncellemek.
3.Öğrenci karnesini güncellemek.
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERKUT
Dr. Öğr. Üyesi Emine EKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Gizem KUBAT BAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Ece ALAGÖZ
Dr. Öğr. Üyesi Füsun AFŞAR
Arş. Gör. Emre MOR
Arş. Gör. Selay DENİZ
Ön Değerlendirme ve İntibak Komisyonu Komisyonun Görevleri
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERKUT (Başkan) Bölüme Yatay Geçiş-Dikey Geçiş ve ikinci üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilerin transkriptlerini inceleyerek intibaklarını yapmak.
Öğr. Gör. Tuğba BOZDEMİR
Öğr. Gör. Zeynep AKÖZLÜ
Arş. Gör. İlknur YAZICIOĞLU
Arş. Gör. Emre MOR
Arş. Gör. Sedanur AYGÜN
Stratejik Planlama ve Kalite Komisyonu Komisyonun Görevleri
Dr. Öğr. Üyesi Gizem KUBAT BAKIR (Başkan) 1.Yüksekokulun stratejik planını hazırlamak ve strateji geliştirme daire başkanlığına iletmek.
2. Yıllık Yüksekokul birim içi değerlendirme raporunu hazırlamak.
3.Üniversitenin Kalite Koordinatörlüğü ile işbirliği halinde çalışarak KİDR yazımına destek olmak.
Dr. Öğr. Üyesi Behice EKİCİ
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK
Dr. Öğr. Üyesi Füsun AFŞAR
Arş. Gör İlknur YAZICIOĞLU
Sosyal ve Bilimsel Etkinlik Komisyonu Komisyonun Görevleri
Dr. Öğr. Üyesi Behice EKİCİ (Başkan) 1.Sosyal faaliyetleri planlayarak Yüksekokul yönetimine sunmak.
2.Yüksekokul yönetiminin onayladığı sosyal faaliyetleri düzenlemek.
3.Bilimsel etkinlikleri planlayarak Yüksekokul yönetimine sunmak.
4.Yüksekokul yönetiminin onayladığı bilimsel etkinlikleri düzenlemek.
Dr. Öğr. Üyesi Emine EKİCİ
Öğr. Gör. Doğa ULCAY
Öğr. Gör. Tuğba BOZDEMİR
Öğr. Gör. Zeynep AKÖZLÜ
Arş. Gör. İlknur YAZICIOĞLU
Arş. Gör. Selay DENİZ
Öğrenci Cemre DEMİRSOY
Öğrenci Dilara GÜRSEL
Öğrenci Kulüp Danışmanlığı Komisyonu Komisyonun Görevleri
Dr. Öğr. Üyesi Şenay ÖZTÜRK (Başkan) 1.Hemşirelik ve Sağlık Kulübü çalışmalarını düzenleme, denetlemek.
2.Üniversitemizin diğer kulüp faaliyetlerine öğrencileri yönlendirmek.
3.12 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinliklerini organize etmek.
Dr. Öğr. Üyesi Ece ALAGÖZ
Öğr. Gör. Tuğba BOZDEMİR
Arş. Gör. İlknur YAZICIOĞLU
Arş. Gör. Emre MOR
Arş. Gör. Sedanur AYGÜN
Öğrenci 
Uygulamalı Eğitimler Komisyonu Komisyonun Görevleri
Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU (Başkan) Uygulamaların düzenlenmesi, koordinasyonu, denetimi ve değerlendirilmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN 
(Üniversitenin Uygulamalı Eğitimler Sorumlusu)
Dr. Öğr. Üyesi Füsun AFŞAR
(Uygulamalı Eğitimler Sorumlusu)
Öğr. Gör. Doğa ULCAY 
(Yüksekokulun Uygulamalı Eğitimler Sorumlusu)
Mezuniyet Töreni Komisyonu Komisyonun Görevleri
Dr. Öğr. Üyesi Ece ALAGÖZ (Başkan) 1. Üniversite yönetiminin belirlediği program doğrultusunda Yüksekokul mezunlarımızın törene hazırlanması ve bilgilendirilmesi.
2. Mezuniyet töreni sırasında öğrencilerin ve ailelerinin takibi ve yönlendirmesini sağlamak.
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep ERKUT
Dr. Öğr. Üyesi Füsun AFŞAR
Öğr. Gör. Doğa ULCAY
Arş. Gör. Sedanur AYGÜN
Kariyer Günleri Planlama Komisyonu Komisyonun Görevleri
Dr. Öğr. Üyesi Füsun AFŞAR (Başkan) 1.Öğrencilerimize mezuniyet sonrası çalışacağı kurumların tanıtılması.
2.Hemşireliği tanıtmak için özel konukların davet edilmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR 
Dr. Öğr. Üyesi Emine EKİCİ 
Öğr. Gör. Zeynep AKÖZLÜ
Arş. Gör. Sedanur AYGÜN
ISO 9001 Kalite Komisyonu Komisyonun Görevleri
Dr. Öğr. Üyesi Gizem KUBAT BAKIR (Başkan) ISO 9001 çalışmalarını yürütmek ve değerlendirmek.
Arş. Gör. Sedanur AYGÜN
Erasmus Koordinatörleri Komisyonun Görevleri
Dr. Öğr. Üyesi Demet AVCI ALPAR (Koordinatör) 1.Üniversite Erasmus Koordinatörlüğü ile eşgüdüm ve uyum içerisinde çalışmak.
2.Erasmus Programı’nı öğrenci ve öğretim elemanlarına tanıtmak.
3.Erasmus süreci ile ilgili olarak öğrenci ve öğretim elemanlarına danışmanlık yapmak.
4.Yurt dışındaki üniversiteler ile yeni bağlantılar kurmak.
Arş. Gör. Emre MOR (Koordinatör Yardımcısı)
Eğitim Koordinatörleri
Dr. Öğr. Üyesi Hatice ERDOĞAN
Dr. Öğr. Üyesi Ece ALAGÖZ
Web Koordinatörleri
Arş. Gör. İlknur YAZICIOĞLU İngilizce web sayfası koordinatörü
Arş. Gör. Emre MOR Türkçe web sayfası koordinatörü
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel