İletişim Fakültesi | "Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Atilla ÖZSEVER'in vermiş olduğu Gazetecilikte özdenetim dersinin final sınavı B 409 nolu derslikte gerçekleştirilecektir"

İletişim Fakültesi

"Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Atilla ÖZSEVER'in vermiş olduğu Gazetecilikte özdenetim dersinin final sınavı B 409 nolu derslikte gerçekleştirilecektir"

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel