İletişim Fakültesi | Yandal/Çift Anadal

İletişim Fakültesi

Yandal/Çift Anadal

2018-2019 Akademik yılı Yandal/Çift Anadal bölüm listesi için tıklayınız

Kayıtlı oldukları bölümlerde öğrenim görmekte iken başka bölümlere ilgi duyan ve bu bölümlerin derslerini takip etmek isteyen öğrenciler için Üniversitemizde Çift Anadal veya Yandal programları açılmaktadır. Çift Anadal ve Yandal programları; öğrencilerin kendi alanlarına yakın başka bölümlerden de ders alabilmelerine ve programı başarıyla tamamlamaları halinde diploma veya sertifika alabilmelerine imkân sağlamaktadır. Bu programlara kayıt yaptıran öğrencilerin; kendi bölümlerindeki derslerinin yanı sıra Çift Anadal veya Yandal yaptıkları bölümlerin müfredatlarında yer alan dersleri de tamamlamaları gerekmektedir. Bu bakımdan, öğrencilerin bu programları makul sürelerde tamamlayabilmeleri amacıyla müfredatlarında ortak dersleri fazla olan ve alan itibarıyla da birbirlerine yakın olan bölümler arasında mutabakat sağlanmakta ve bu bölümler arasında Çift Anadal & Yandal programları açılmaktadır.

Çift Anadal veya Yandal programının tamamlanabilmesi için öğrencinin öncelikle anadalından mezun olması gerekmektedir. Anadaldan mezun olduktan sonra Çift Anadal programını da başarıyla tamamlayan mezunumuza her iki bölüm için ayrı diploma verilmektedir.

Yandal programında ise öğrenciler, anadal eğitimlerine ek olarak farklı bir alanda bilgi sahibi olmak veya uzmanlık kazanmak amacıyla ilgili bölüm tarafından belirlenen dersleri takip etmekte ve programın sonunda diploma yerine sertifika almaktadır.

Çift Anadal ve Yandal programlarına ikinci ve üçüncü sınıf öğrencileri başvurabilmektedir. Son sınıf ve henüz birinci sınıfı tamamlamamış öğrenciler başvuru yapamamaktadır. Aynı anda iki farklı Çift Anadal programına devam edilemezken, aynı anda bir Çift Anadal ve bir Yandal programına devam etmek mümkündür. Çift Anadal programlarına başvuru için 3.00, Yandal programlarına başvuru için 2.50 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca, adayların not ortalaması itibarıyla sınıflarındaki başarı sıralamasında ilk yüzde 20’lik dilimde yer almaları gerekmektedir.

Hangi programlar arasında Çift Anadal & Yandal yapılabileceği, başvuru tarihleri ve kontenjanlar başvuru dönemlerinde bu sayfada duyurulmaktadır. Adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde Başkanlığımıza yapmakta ve başvurular Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilke ve esaslara göre Fakülte Yönetim Kurullarınca değerlendirilmektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel