İletişim Fakültesi | Gazetecilik Bölümü

İletişim Fakültesi

Gazetecilik Bölümü

Gazetecilik Bölümü

2020 yılında İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından akredite edilmiş olan Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü, küreselleşen dünyamızda toplumların geleceğinin, ulusal ve uluslararası düzeyde, bireyler ve toplumlararası iletişim ve etkileşimin kalitesine bağlı olduğu; dolayısıyla da, nitelikli iletişim eğitiminin zorunlu hale geldiği bilinciyle kurulmuştur.

Küreselleşmenin ivme kazanmasıyla birlikte, çok daha önemli bir güç olarak tanımlanan medyada, siyaset-sermaye ilişkisi içerisinde haberin tanımı, analizi, haber toplama ve yazma teknikleri değişmiş; buna bağlı olarak da, medya eleştirisi, kamu/yurttaş gazeteciliği, medya eğitimi ve medya okuryazarlığı gibi yeni kavramları önem kazanmıştır.

Yazılı, görüntülü, sesli ya da elektronik mecralarda, haber alma, işleme, iletme veya görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olan tüm basın çalışanları “gazeteci” olarak tanımlanmaktadır

 Gazetecilik Bölümünde, kadrolu öğretim üyelerinin yanı sıra sektörde isim yapmış deneyimli uzmanlar da uygulamalı dersler vermektedir. Bölümün amacı, yukarıda değinilen görevleri yerine getirebilecek donanımda; süreli yayınlarda; haberci, sayfa sekreteri, redaktör, köşe yazarı, editörlük gibi konularda çalışabilecek; teknik, grafik ve yönetim bilgi ve becerisine sahip uzman eleman yetiştirilmesinin yanı sıra sosyal medya alanında da üstün bir beceri sağlamalarına katkıda bulunmaktır.

Bölümümüzde, teorik ve uygulama derslerinin yanı sıra, zorunlu olan bitirme projeleri, merhum hocamız usta Gazeteci Nail Güreli’nin adını taşıyan ve son teknoloji ile donatılmış olan Gazetecilik Atölyemizde staj olanakları, öğrencilerimizin yetkin birer basın mensubu olmayı içselleştirmelerini sağlamaktadır. Fakültemiz bünyesinde yer alan öğrenci uygulama gazetesi “Mektup” da bu alanda öne çıkan nitelikli ve tam donanımlı eğitim anlayışımızın önemli bir göstergesi ve destekleyicisidir.

Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencileri, hazırladıkları Bitirme Projelerini medya sektöründen gelen uzmanlar ve bölüm hocalarından oluşan Sektör Jürisi önünde savunmakta, iş yaşamına adım atmaya hazırlandıkları bu süreçte sektörde kendilerinden beklenenler hakkında fikir sahibi olma olanağını elde etmektedirler. Bu jüri sınavlarının doğrudan iş olanakları yarattığı da bir gerçektir.

Bu bölümün mezunları, etik kurallar çerçevesinde, toplumu bilgilendirmek amacıyla, yazılı medya kuruluşlarında olduğu kadar görsel ve işitsel medya kuruluşlarında da, özellikle haber merkezlerinde, görev üstlenebilecek düzeyde eğitim almaktadırlar. Ayrıca mezunlarımız, tüm yerel ve ulusal basın-yayın organlarında çalışabilecekleri gibi, resmi veya özel kuruluşlarda basın danışmanı olarak da görev yapabilmektedirler.

 

Prof. Dr. Gül Batuş

Gazetecilik Bölümü Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel