İletişim Fakültesi | Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

İletişim Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim programında T.C Yükseköğretim Kurulu’nun Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Sanat Temel Alanı 6. Düzey (Lisans) yeterlilik tanımı esas alınmıştır.

Görsel İletişim Tasarımı uzmanları, çeşitlilik gösteren iş kollarında, görsel iletilerin planlanması ve uygulanmasına ihtiyaç duyulan her alanda görev alabilirler. Bölüm mezunları; grafik tasarım, hareketli grafik, reklamcılık, web tasarımı, arayüz tasarımı, mobil uygulama tasarımı 2B ve 3B animasyon, kısa film gibi pek çok alanda içerik üretebilecek teorik bilgi ve becerileri kazanacak dersleri tamamlamış olacaktır. Görsel İletişim Tasarımı Uzmanı unvanı kazanan mezunlar, kurumların iletişim ve tasarım bölümleri, ajansların yaratıcı bölümleri başta olmak üzere geniş bir alanda çalışma imkânına sahip olmaktadır.

Bölüm düzenli olarak gerçekleştirdiği “GİT-MEZ-SEK Olmaz!” etkinlikleri kapsamında bölüm öğrencilerini, bölüm öğretim elemanlarını, mezunlarını ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek profesyonel yaşamın güncel beklentilerine ders ve ders dışı etkinlikler planlamaktadır. Öğrenciler, tam donanımlı derslik, tasarım stüdyolarında, bilgisayar laboratuvarlarında öğrenim görmekte ve en çok talep gören bilgisayar yazılımlarını öğrenmektedir.

İletişim alanında önde gelen kurumlar ve ajanslarla yapılan işbirlikleri ve profesyonel tasarımcılarla gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin profesyonel yaşamı yakından tanıması ve staj olanakları elde etmesini sağlamaktadır. Görsel iletişim tasarımı alanında yetkin kadrolu öğretim elemanlarının yanı sıra sektör profesyonelleri tarafından verilen dersler, profesyonellerin katılımıyla gerçekleştirilen mezuniyet jürileri, üniversite ve fakülte içindeki staj olanakları da Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün fark yaratan nitelikleridir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, bu nitelikleri ve bir kampüs üniversitesi olarak öğrencilerine sunduğu diğer olanakları neticesinde 2020 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından akredite edilmiştir.

Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 

Ülkemizde görsel iletişim tasarımı bölümlerinin öğrenci kabul ettiği yirmi yılı aşkın bir süreci geride bıraktık. Dijital iletişim olanaklarının görsel ileti tasarımında yeni becerileri gerekli kılacağının fark edilmesiyle başlayan bu süreçte, iletişim ortamları ve dolayısıyla ürünleri dramatik bir şekilde gelişmeye devam etti. Bunun sonucunda tasarım eğilimlerinde, izleyici ve endüstri taleplerinde küresel düzeyde değişimler yaşandı. Bu değişim sürecinin her aşaması bizlere görsel iletişim tasarımı alanında alınacak eğitimin önemini gösterirken, ilgili alanlarda belirgin şekilde görülen istihdam artışı belki de bu durumun en aşikâr kanıtlardan biri oldu.

Maltepe Üniversitesi dünyada ve ülkemizdeki bu gelişmelere dair erken bir farkındalıkla, 1997-1998 öğrenim yılında Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nün ilk öğrencilerini kabul etmiştir. Kurulduğu ilk yıldan günümüze, ilgi çekici tasarım etkinlikleri, dersler ve uygulamalarıyla bir gelenek oluşturan Maltepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü, iletişim ve tasarım alanındaki temel bilgiler zemininde, çağın hızla değişen tasarım eğilimlerine uygun yetkinlik kazanmış uzmanlar yetiştirmek üzere, “sürekli bir değişim içinde olan akademi ve sektör beklentileri karşısında sürekli gelişim” fikrini ilke edinmiştir.

Bu anlayışla, öğrencilerin tasarım ve iletişim alanındaki dersler sayesinde özgün bir tasarımcı bakış açısı kazanacağı ve sektör beklentilerini karşılayan derslerle iş yaşamına hazır bir şekilde mezun olacakları bir öğretim programı uygulanmaktadır. Ders dışı etkinliklerle desteklenen öğrenimleri sürecinde öğrencilerin öncelikle ilgi ve yeteneklerini keşfetmesi; görsel iletişim tasarımının tüm alanlarında yetkinlik kazanırken, bu söz konusu alanlarda uzmanlaşarak sektörde fark yaratan profesyoneller olması bölümümüzün temel hedefidir.

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nil Kireçci

Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel