İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü

1999 yılında ilk öğrencilerini alarak akademik faaliyetlerine başlayan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, bugün Türkiye’de öğrencilerin iletişim alanında en çok tercih ettiği bölümler arasında yer almaktadır.

Bölümümüz, seçkin akademik kadrosuyla eğitim – öğretimi yürütmektedir. Bunun yanı sıra sektörün önde gelen uzmanları dersler ve/veya seminerler aracılığıyla öğrencilerimizle bir araya gelmektedir.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde amacımız, Türkçeyi iyi kullanan ve bir yabancı dili tatminkâr düzeyde bilen, mesleki gelişmeleri takip eden, yaratıcı ve çok yönlü düşünebilen, alana ilişkin konu ve sorunları eleştirel bakış açısıyla yorumlayabilen, mesleki etik değerlere bağlı, bir meslek insanı yetiştirmektedir.

Öğrencilerimiz aldıkları 4 yıllık eğitim boyunca öğrendikleri ile kuramsal bilgi ve araştırma verilerini ihtiyaçla ilişkilendirerek kurum içi ve dışı iletişim projelerini olağan ve olağanüstü şartlarda orijinal bakış açısıyla ele alabilir. Yine yaptıkları iletişim çalışmalarıyla medya planlamasını yönetebilen, mesleği çerçeveleyen ulusal ve uluslararası hukuksal konulara vakıf, sosyal konularda sorumluluk alabilen, fikirlerini iyi ifade eden, sağlık ve güvenlik konularına özen gösteren, sosyal becerisi yüksek, disiplinler arası bireysel ve grup çalışmaları yapabilen mezunlar olarak aramızdan ayrılırlar.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden öğrencilerimiz aldıkları eğitimin önemli uygulama alanı olan stajlarını yaparak mezun olmaktadır.

Mezuniyet aşamasındaki son sınıf öğrencilerimiz “Bitirme Projesi” dersleri kapsamında gerçekleştirilebilecek nitelikte iletişim kampanyaları tasarlamakla yükümlüdürler. Her yönüyle ele aldıkları bu projeleri Güz ve Bahar dönemlerinde olmak üzere iki farklı kampanya yaparak tamamlarlar. Sekiz yıldır gelenekselleşerek devam eden ve her Güz ve Bahar döneminde olmak üzere “Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Son Sınıf Öğrencileri Bitirme Projesi Sektör Jürisi” yapılmaktadır. Jüri üyeleri Bölüm Öğretim Elemanları ve iletişim sektöründen uzman isimler ile bu sektörde çalışan mezunlarımızdan oluşmaktadır. Jüri üyelerinin çalışmalara ilişkin geri bildirimleri karşılıklı olarak sektörün beklentisini anlamamıza ve öğretim amaçlarının gözden geçirilmesine imkan vermekte ve aynı zamanda sektörde çalışacak öğrencilerimiz için çok önemli bir deneyim olmaktadır. Bu doğrultuda pek çok şirketle de işbirliği anlaşmalarımız bulunmaktadır.

Bölümüzün, Erasmus+ öğrenci değişim programı kapsamında her yıl artan sayıda farklı üniversitelerle anlaşması bulunmaktadır. Öğrencilerimiz de bu değişim programlarıyla öğrenimlerinin bir bölümünü yurt dışında yapmaktadır.

Bölümümüz Lisans programı, 27 Şubat 2020 tarihinde Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından tanınan İletişim Araştırmaları Derneği (İLAD) tarafından akredite olmaya hak kazanmıştır.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünün dört yıllık lisans eğitimine ek olarak, Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalına bağlı Pazarlama İletişimi Yüksek Lisans Programı ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Doktora Programı da bulunmaktadır.

 

Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül ALAN

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Başkanı

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel