İletişim Fakültesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (EN) Bölümü

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (EN) Bölümü

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölümü

Kökenleri çok eski çağlara kadar uzanan halkla ilişkiler uygulamaları, 20.yüzyılda meslekî bir disiplin haline gelmiştir. Halkla ilişkiler çeşitli sektörlerde ve endüstrilerde uygulanmaktadır. Halkla ilişkilerin odağı, karşılıklı yarar sağlayan bir kazanım elde etmek için bir kurumun paydaş gruplarıyla iletişim yoluyla kalıcı ilişkiler ve olumlu itibarlar inşa etmektir. Hem kamunun hem de kurumun çıkarlarını koruyan ve çift yönlü etkileşime olanak sağlayan stratejik iletişim faaliyetleri ancak alanında uzman halkla ilişkiler profesyonelleri tarafından gerçekleştirilebilir.

İyi yetişmiş bir halkla ilişkiler uzmanı, siyasi, toplumsal ve ekonomik gündemin sıkı takipçisidir ve birçok alanda derinlikli bilgiye sahiptir. Dijital dünyanın dinamiklerini hızlı bir şekilde kavrar ve ona uyum sağlamakta zorlanmaz. Global trendleri takip eder, olası tehlike ve fırsatları önceden kestirerek, kurum ile kamu arasında kurulan ilişkinin zarar görmesini engeller. Etik değerleri ön planda tutarak hareket eder ve hem kamunun hem de kurumun çıkarlarına pozitif yönde katkıda bulunur. İletişim Eğitimi Değerlendirme Akreditasyon Kurulu (İLEDAK) tarafından 2020’de akredite edilen Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümümüzün en temel amacı, bahsi geçen niteliklere ve donanımlara sahip halkla ilişkiler uzmanları yetiştirmektir. Bu doğrultuda hazırladığımız lisans programımız, sosyolojiden siyasal bilimlere, ekonomiden sanata çok çeşitli alanlarda dersler içermektedir. Sektör ile ilgili anlayışlarının gelişmesine imkân sağlamak amacıyla bazı dersler sektörde önemli pozisyonlarda çalışan profesyoneller tarafından yürütülmektedir. Böylece hem teoriye hem de pratiğe hakim olan öğrencilerimiz, kısa süre içerisinde global dünyada kurumların itibarını yönetebilecek halkla ilişkiler uzmanları haline gelmektedir.

İletişimin her gün başka bir yöne evrildiği, geleneksel medya ortamlarının yerini yeni medya teknolojilerine bıraktığı bugünlerde, kurum ve kuruluşlar varlığını sürdürebilmek için halkla ilişkiler uygulamalarına başvurmaktadır. Bu nedenle yakın gelecekte, mesleğin itibari ile birlikte iyi yetişmiş halka ilişkiler uzmanlarına duyulan ihtiyacın artacağı oldukça açıktır.

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Eyüboğlu

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) Bölüm Başkanı

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel