İletişim Fakültesi | Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aytekin’e, 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komitesi tarafından “Belgesel Sinema Emek” ödülü takdim edildi

İletişim Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aytekin’e, 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komitesi tarafından “Belgesel Sinema Emek” ödülü takdim edildi

Fakültemizin Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hakan Aytekin’e, 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali Komitesi tarafından “Belgesel Sinema Emek” ödülü takdim edildi.  Ödülü verilirken komite tarafından hocamızın akademisyen ve yönetmen kimliklerine de vurgu yapıldı. Kitap, ders ve belgeselleri ile ögrencilerimize katkıda bulunan değerli hocamızı tebrik ediyoruz.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel