İletişim Fakültesi | Yatay Geçiş

İletişim Fakültesi

Yatay Geçiş

Her yıl Güz ve Bahar yarıyıllarında Genel Not Ortalamasına Göre ve ÖSYS Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Üniversitemizce yatay geçiş başvurusu alınmaktadır.

Başvurular, Üniversitemiz web sayfası üzerinden alınmakta olup; Başvuru Belgeleri, Online Başvuru Formu ve Kontenjanlar başvuru dönemlerinde bu sayfada yayımlanmaktadır.

Yatay geçiş başvuruları, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ilke ve esaslara göre ilgili Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulları tarafından değerlendirilmektedir.

 Yönetmelik için tıklayınız.

GENEL NOT ORTALAMASINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

Genel not ortalamasına göre yatay geçiş yapılabilmesi için adayların ilgili yönetmelikte belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir. Belirtilen şartları sağlamayan adayların başvuruları iptal edilerek değerlendirmeye alınmamaktadır.

 Genel başvuru şartları için tıklayınız.

ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE YATAY GEÇİŞ

Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapılabilmesi için adayın; üniversite giriş yılı itibarıyla başvuru yaptığı programın taban puanını sağlaması gerekmektedir.

Yıllara göre; ÖSYS ve DGS ile öğrenci alınan programları, puan türlerini ve en küçük (taban) - en büyük (tavan) puanlarını görmek için tıklayınız.

Yurtdışındaki üniversitelere (ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan KKTC’deki üniversiteler hariç) kayıtlı olan öğrenciler, merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapamamaktadır.

 Genel başvuru şartları için tıklayınız.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel