Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar | ORFF-SCHULWERK VE ÇOCUK KONSERVATUVARI

Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar

ORFF-SCHULWERK VE ÇOCUK KONSERVATUVARI

ORFF - SCHULWERK  NEDİR?

Orff-Schulwerk bir düşünceyi, hikayeyi, yaşantıyı beden diliyle, hareket ederek, devinimle, dansla, sözle, şarkıyla, müzikle, enstrüman kullanarak anlatımdır. Orff-Schulwerk “yaparak-yaşayarak öğrenme” bakımından en etkili yaklaşımlardan biridir. Orff-Schulwerk çalışmalarının içeriğinde, bedenin hareketlerle hazırlanması, konuşmaların kullanılması, seslerin ritimlendirilmesi, bu ritimlerin müzik haline gelmesinde bir dizi yaratıcı süreç vardır. Her aşamasında vazgeçilmez olan şey ‘’oyun‘’ dur.

 Oyunlarda birlikte ve birbirinden öğrenme;  müzik ve dans çalışmaları yollarıyla yapılır. Öğrencilerin  birbirleriyle veya öğretmenle yer değiştirerek sürdürdüğü oyunlarla konu aktarılır. Bu yolla öğrencilerin bireysellikleri teşfik edilir,  kendi yaratıcı kişiliğini ve birlikte oluşturma becerisini yaşayarak görür.

 Doğaçlama: kendi içinde olanı müzik ve dans yoluyla ortaya çıkartmak ve ifade etmektir. Öğrenciler yapabilmekle yapamamak arasındaki sınırlarını öğrenip tanır ve böylece kendi yeteneklerini geliştirirler. Çocuklara fikir verip hayal gücü uyandırılır. Seslerle oynama, deneme, yanılma ve diyalog içinde müzik yapmak, zamanı ve ritmi saymadan hissettirmek, çocukların etkinliğe kendilerinden bir şeyler katmalarına izin vermek önemlidir. Çocuklar arkadaşlarıyla konuşur, şarkı söyler, dans ederler. Soru-cevap, birleştirme ve keşif oyunlarıyla iletişim kurarlar. Kendileri ve çevrelerinden algıladıklarıyla, öğrenme ortamında bir seyirci değil aktif birer katılımcı olurlar.

 Derslerimizde kullandığımız;  küçük vurmalılar, davullar ve Carl Orff ve Karl Maedler'in birlikte çalışmaları sonucunda geliştirilen ksılofon, metalofon, glockenspiel gibi enstrümanlar, içsel hareketkerin doğrudan sese dönüştürülmesine olanak sağlar. Bu çalgılar, insanın kendini ifade etmesine yarayan organları gibidir, hem grup içinde müzik yapmak için hem de bireysel doğaçlama ve beste yapmak için kullanılırlar.

  Orff-Schulwerk’te bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanılır. Çocuğun dikkat, algı, dinleme, konuşma, bedenini kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece çocuk kendi fikir ve düşüncelerini hareket, ritim ve müzik gibi farklı yollarla ifade etmede gelişir. Grupla yapılan bir etkinlik olduğundan, işbirliği yapma, iletişim kurma becerilerini güçlendirir.

ÇOCUK  KONSERVATUVARI  NEDİR?          

  Çocuk Konservatuvarının amacı sanatçı adaylarına alt yapı sağlamaktır. Çocuk Konservatuvarı Sertifika Programına devam eden öğrenciler Konservatuvar öğretim elemanları tarafından orkestra çalgıları hakkında bilgilendirilirken  gözlenip yönlendirilmekte ve Konservatuvardaki gelecekleri şekillendirilmektedir. Bununla beraber, en doğru temelleri alan öğrenci, bilinçli bir dinleyici olma yolunda ilerlerken verimli bir hobiye dönüştürebileceği enstrümanları da tanır.

  Çocuk Konservatuvarı Sertifika Programı İlköğretim hazırlık, ilk ve ikinci sınıfa başlayacak olan tüm çocuklara açıktır ve sınavla öğrenci kabul etmektedir. İki senelik bu ön eğitim programını tamamlayan öğrenciler Çocuk Konservatuvarı Sertifikası alabilirler. Ardından  bireysel enstrüman eğitimi alabilmeleri için Yarı Zamanlı Sertifika Programı’nın sınavlarına yönlendirilir. Çocuk Konservatuvarı;  Yarı Zamanlı Sertifika programı’nın ön koşulu olmamakla birlikte, Yarı Zamanlı eğitim sistemine sınavsız geçiş hakkı da vermemektedir.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel