Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar | Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

Maltepe Üniversitesi | Konservatuvar

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı

Solo ve oda müziğinde geniş bir repertuvara sahip olan ''Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar'', orkestrada da önemli rol oynar. Her biri farklı tını ve karakterlere sahip üflemeli çalgılar kendi içinde tahta üflemeli ve bakır üflemeli olarak ikiye ayrılır. Flüt, obua, klarinet, fagot tahta üflemeli sınıfına girerken trompet, korno, trombone ve tuba bakır üflemeli çalgılar içerisinde yer alır. Okulumuz bu yıl flüt, obua, klarinet, fagot ve korno dallarında eğitim vermeye başlayacaktır. Öğrencilerimizin yarı zamanlı programımızda üflemeli ve vurmalı çalgılar ile tanışıp, küçük yaşta belirli bir çalışma disiplini ve sağlam bir altyapı ile yetişmelerini sağlamak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

Amacımız öğrencilerin sanatında yetkin hocalardan oluşan güçlü bir kadroyla en iyi şekilde eğitim almalarını sağlamak, üniversitemizin bize sunduğu benzersiz olanaklar ile hem yurt içi hem de yurt dışında başarılı, teknik ve müzikal anlamda yüksek donanımlı bireyler yetiştirmektir.

Dr. Öğr. Üyesi Aysu Zehra ŞANVER                                                                                                                   

Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel