Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | Mezuniyet Projesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Mezuniyet Projesi

Öğrencilerin, lisans eğitimi süresince edindikleri bilgi ve tecrübeye dayalı olarak, genellikle uygulamaya yönelik bir proje çalışması tamamlamaları gerekmektedir. Öğrenciler proje konularını proje danışmanlarının önerdiği konular arasından seçebilir ya da proje danışmanı tarafından uygun bulunmak kaydıyla kendileri önerebilir.  Proje çalışmasının, öğrencilere proje konusuyla ilgili teorik bilgi ve uygulama deneyimi kazandırmasının yanında, yazılı ve sözlü sunum yeteneklerini de geliştirmesi beklenmektedir.

Mezuniyet projesi alabilmek için öğrencilerin ilgili müfredatın toplam kredisinin % 70'ini tamamları gerekmektedir (Yönetmelik 45-1). Bir proje grubunda, projenin iş yüküne bağlı olarak bir veya daha fazla öğrenci olabilir. Her mezuniyet projesi bir proje danışmanının gözetiminde yürütülür.

Mezuniyet Projesi I, araştırmanın ilk aşamasıdır. Bu aşamada, öğrenciler danışmanlarıyla görüşerek, literatür taraması yapar, proje kapsamı için bir plan oluşturur, projenin teorik bölümünü hazırlar ve üst düzey tasarım yapar. Bu aşamada yapılan çalışmalar yazılı bir rapor ve sözlü sunum ile değerlendirilir.

Bitirme Projesi II bu çalışmanın ikinci ve son aşamasıdır. Bu aşamada, öğrenciler danışmanlarıyla görüşerek, tasarım, gerçekleştirme ve test gibi işlemleri tamamlar; projenin iki aşamasını da kapsayan yazılı bir rapor hazırlar. Bu aşamada yapılan çalışmalar yazılı rapor ve sözlü sunum ile değerlendirilir.

Birden fazla öğrencinin bulunduğu proje gruplarında, proje çalışmalarında, raporun hazırlanmasında ve sözlü sunumda iş yükü öğrenciler arasında eşit olarak paylaşılmalıdır. Öğrenciler proje raporlarını bağlantısı aşağıda verilen Bitirme Projesi Hazırlama Rehberine uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

Dosyalar

Mezuniyet Projesi Yazım Kılavuzu

Proje Konuları

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel