Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Atölyeler/ Tasarım Stüdyoları

Atölyeler/ Tasarım Stüdyoları

Fakültemizde tasarım stüdyosu odaklı ve kuram-uygulama bütünselliğine dayanan bir eğitim modeli uygulanmaktadır.

Mimarlık Fakültesi içerisinde yer alan Atölye ve Stüdyolar, öğrencinin Öğretim elemanı ile birlikte ders görebildikleri ve proje çalışmalarını ve tasarımlarını yürüttükleri mekanlardır.

Stüdyolar dersin içeriğine göre farklı donanımlarda ve farklı metrekarelerde olup, kullanım amaçlarına göre  tefriş edilmişlerdir.

Ayrıca  bilgisayar laboratuvarlarında dijital tasarım programları dersleri ve çalışmaları yapılmaktadır. Güncel  sürümlerin kullanıldığı bu laboratuvarlarda teknik çizim, görselleştirme,sunum tekniklerine ilişkin bilgi ve beceriler edinilmektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel