Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Tanıtım

Tanıtım

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Maltepe Üniversitesi bünyesinde 1997 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi olarak eğitim ve öğretime başlamıştır. Daha sonra Mimarlık ve Tasarım Fakültesi adını alan Fakültede, Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü, İç Mimarlık Bölümü, Türkçe ve İngilizce olarak iki ayrı dilde eğitim veren Mimarlık Bölümü bulunmaktadır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesinin amacı; öngörülü, evrensel değerlere sahip, analitik düşünebilen, insan ve topluma öncelik veren, yaratıcı ve yenilikçi ürünlerle mekânlar tasarlarken aynı zamanda doğayı gözeten, estetik duyarlılığı gelişmiş, bilgisayar ve enformasyon teknolojilerini tasarım süreçlerine uygulayabilen, meslek sorumluluklarına ve özgüvenine sahip bireyler yetiştirmektir. Fakülte, çağdaş bir eğitim ve öğretim yaşamının sürdürülebilmesi için yetkin bir akademik kadroya ve öğrencinin eğitim süresi boyunca teknik bilgi ve becerilerini geliştirmesi için teknolojik bir alt yapıya sahiptir.

Yaparak öğrenme ve uygulama odaklı bir eğitim yaklaşımı olan Fakültemizde, güncel yazılım uygulamalarını içeren bilgisayar laboratuvarları, tasarım stüdyoları ve ülkemizde benzeri olmayan “Hangar” olarak tabir edilen Yapı Atölyesi bulunmaktadır. Eğitim ve öğretim sürecinde teorik dersler, atölye çalışmaları, sergiler, seminerler, konferanslar, araştırma çalışmaları, inceleme gezileri eğitimin birer bileşeni olarak değerlendirilmektedir.

Mimarlık Bölümünde  yukarıda da belirttiğimiz gibi, Türkçe ve İngilizce eğitim veren iki ayrı diploma programı uygulanmaktadır. İlke olarak  “yapılabilir binalar tasarlamak“ Bölümün önde gelen misyonudur. Amacımız, sadece tasarım sürecinde değil aynı zamanda Mimarlık faaliyetinin her aşamasında etkin ve yetkin olabilecek meslek insanının yetişmesine katkı sağlamaktır.

İç Mimarlık Bölümünde öncelikli hedef, öğrencilerin, mimari yapılanış içinde kullanıcı gereksinimleri ve işlevleri doğrultusunda iç ve dış mekân donatılarını tasarlama becerisine ve tasarımlarını güncel teknolojik olanakları kullanarak uygulama bilgisine sahip olmalarını sağlamaktır.

2009 yılında kurulmuş olan Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü, alanında Türkiye‘de ilk ve tek, dünyada ise iki lisans programından biridir. Yatlar başta olmak üzere çeşitli sınıfta deniz aracını tasarlayabilecek ulusal ve uluslararası düzeyde tasarımcılar ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Fakültemizde öğrencilerimiz, çeşitli kuruluşların düzenlediği ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaya teşvik edilmektedir. Bu yarışmalarda öğrencilerimizin kazandığı çeşitli ödüller bulunmaktadır.

Fakültemizin Erasmus değişim programları kapsamında çeşitli üniversitelerle ikili anlaşmaları bulunmaktadır.  


Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ
Dekan

 

  

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel