Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Fakülte Kurulları

Fakülte Kurulları

  FAKÜLTE KURULU
 

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Dekan-Başkan

Doç. Dr. Özgür ÖZKAN

Mimarlık ve Mimarlık (İngilizce) Bölümü Başkanı- Üye

Prof. Dr. Doğan Zafer ERTÜRK

İç Mimarlık Bölümü Başkanı- Üye

Doç. Dr. Müge ERTEMLİ

Gemi ve Yat Tasarımı Bölümü Başkanı- Üye

Prof. Dr. Erincik EDGÜ Seçilmiş Üye
Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN Seçilmiş Üye

Prof. Dr. Derya OKTAY

Seçilmiş Üye

Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN

Seçilmiş Üye

Doç. Dr. Jülide ALP

Seçilmiş Üye

Dr. Öğr. Üyesi Candan ÖZÜLKE

Seçilmiş Üye

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FAKÜLTE YÖNETİM KURULU
 

Prof. Dr. Özay GÜRTUĞ

Dekan- Başkan

Prof. Dr. Erincik EDGÜ

Seçilmiş Üye

Prof. Dr. Doğan Zafer ERTÜRK

Seçilmiş Üye

Prof. Dr. İlter BÜYÜKDIĞAN

Seçilmiş Üye

Doç. Dr. Özgür ÖZKAN

Seçilmiş Üye

Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN

Seçilmiş Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hamide TEMEL

Seçilmiş Üye

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel