Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gemi ve Yat Tasarımı

Gemi ve Yat Tasarımı

Gemi ve Yat Tasarımı bölümü, 2009 yılında kurulmuş olup, alanında Türkiye ve dünyadaki ilk lisans programıdır. Dünyadaki yat inşaatı sektörü, gittikçe genişleyen yapısı ile büyük çapta araştırma-geliştirme ve yatırım faaliyetlerinde bulunmakta, bu gelişmeler, denizci ülkelerin ekonomisine getirdiği yüksek katma değerler yanında, ülkeler için önemli prestij kazançları da sağlamaktadır. Gemi ve Yat Tasarımının öne çıkan özelliği, bir denizcilik programı olmasıdır. Böylelikle, ortak çalışma alanları dikkate alındığında, sivil ve askeri, bütün denizcilik programlarıyla aynı ailenin doğal bir üyesidir. Elementer düzeyde mühendislik bilgisinin verildiği programın çalışma ve etkinlik alanı, gemi ve yatların yanında styling ve iç mekan tasarımının lider rollere soyunduğu deniz araçlarının tümünü kapsamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aziz GÖKSEL

 “İtalya İle İşbirliği”


İtalya’nın Cenova Üniversitesi Gemi ve Yat Tasarımı (Disegno Nautico e Navale) konusunda dünya lideridir. Fakültemiz ile bu bölüm arasında, 2011 yılından itibaren, yapılmış olan karşılıklı eğitim anlaşmasına dayanarak, iki bölüm arasında öğretim elemanı değişimi yapılmaktadır. Bu çerçevede bölüm başkanı Prof. Dr. Massimo Musio-Sale, Doç. Dr. Maria Carola Morozzo ve Dr. Valentina Solera bölümümüzde ziyaretçi öğretim üyesi olarak ders vermektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel