Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Gemi Yat Tasarımı
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel