Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık

İç Mimarlık

İç Mimarlık

İç Mimarlık, Mimarlık mesleğinden daha önce meslek kuruluşlarını ve mesleki örgütlemeleri tamamlayan, insanın yaşamını sürdürdüğü mekânların tasarımını amaçlayan çok eski bir geçmişi olan bir meslektir. Bu mesleğin eğitiminde; yaratıcılık, teknoloji, malzeme, tarih vb. alanlarında eğitim ve beceri geliştirme yönünde planlamalar yapılır.

Maltepe Üniversitesinin İç Mimarlık eğitiminde;

-Öğrencilerin yaratıcı güçlerinin artırılması,

-Öğrencilerin tasarım düşüncelerinin anlatımında geleneksel ve çağdaş tekniklerin öğretilmesi,

-Öğrencilerin tasarım güçlerinin artırılması,

-Öğrencilerin tasarım, yaratıcılık, sanat alanlarında kuramsal bilgilerle donatılması,

-Hepsinden önemlisi meslek etiği ve meslek sevgisinin artırılması amaçlanmaktadır.

Eğitiminde, uluslararası ilişkilerle öğrencilerin çok farklı ülkelerde iş bulma ve çalışması yönünde çok boyutlu ilişkiler planlanmaktadır.

Tüm yukarıda özetlenen görüşler açısından eğitim planımıza statik bir yapı yerine dinamik, değişken çok olanaklı bir yapı kazandırmak amaçlanmaktadır.

 

                                                                                              Prof. Dr. Doğan Zafer ERTÜRK

                                                                                              İç Mimarlık Bölüm Başkanı

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel