Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | Mimarlık

Mimarlık

Yeryüzünün en eski mesleği olan mimarlık; insanoğlunun varlığı ile başlayan, toplumun ve kentin tarihsel ve mekânsal birikimi, gelişimi ve dönüşümlerinin somut olarak algılanabildiği  ‘’yapı yapma’’  eylemidir. Mimarlık eğitiminin en temel misyonu ise, bu birikimi kendi koşulları içinde anlamak, irdelemek ve yeniden yorumlamaktır.

Bu nedenle; Mimarlık Bölümü öğretim programımız, mesleki çalışma alanının her türlü pratik ve teorik yönlerini içermeyi hedeflemekte ve öğrencilerin sosyal, sanatsal, teknik yeterlilik ve sorumluluklarının yanı sıra, organizasyon ve iletişim becerilerini geliştirmeyi de amaçlamaktadır.  Öğrencilerimize, entelektüel vizyon, meslek formasyonu, mimarlık ve şehircilik problemlerini çözmede gerekli yeteneği kazandırabilmenin yanı sıra; işbirlikçi ve disiplinler arası mimarlık deneyimi ile mimarlık mesleğinin farklı yönleri konusunda da beceri kazandırmayı hedeflemektedir. 

Mimarlık öğretim programımız temel mesleki derslerin yanı sıra sosyal bilimler, fen bilimleri ve güzel sanatlara ilişkin seçmeli derslerle birlikte geniş bir yelpazede yapılandırılmıştır.  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde  yer alan İç Mimarlık ile Gemi ve Yat  Tasarımı gibi tasarım eğitimi veren diğer bölümlerle ortak dersler ve Anadal - Yandal programları aracılığıyla da öğrencilerimizin geniş bir vizyon sahibi, nitelikli tasarımcılar olarak yetişmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim için gerekli olan donanımlı, konusunda uzman ve seçkin akademik kadrosu ve hiçbir kurumda bulunmayan uygulama atölyesi (Hangar) ile ‘’yaparak - uygulayarak öğrenme‘’ yaklaşımı içeren ayrıcalıklı bir eğitim sunulmaktadır. 

Doç. Dr. Özgür ÖZKAN
Mimarlık ve Mimarlık İngilizce Bölüm Başkanı


 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel