Meslek Yüksekokulu | Adalet

Meslek Yüksekokulu

Adalet

Adalet, tanımlanması güç olan bir kavramdır; belki bunun en önemli sebebi adalet kavramının kişiden kişiye değişiklik arzetmesidir.  Eski bir Roma Hukuku deyimine göre, ‘’Adalet, herkesin hak ettiğini almasına yönelik kararlı ve devamlı bir istektir’ (Iustitia est contans et perpetua voluntas ius suum cique tribuens)

Adaletin yerine getirilmesi, çağlar boyunca devlete yüklenen en önemli görevlerden biri olmuştur. Gerçekten de, adaletin nasıl ve kimler aracılığıyla yerine getirileceği hususu, adalet kavramına yüklenen anlam kadar önemlidir. Zira, karar verme sürecinde baş rol oynayan hakimler, mensubu bulundukları mahkemenin idari işleyişinde ve bürokratik işlemlerde kendilerine yardımcı olacak kişilere ihtiyaç duyarlar. Bu böyle olmamış olsaydı, duruşmalar yapılamaz, şahitler huzura çağrılamaz, deliller sunulamaz ve hukuk zaferi olarak nitelendirilebilecek bir mahkeme kararı bile yazılı hale getirilip hukukçulara ulaştırılamazdı.

Günümüzde adalet hizmetleri, bu alanda yetişmiş meslek elemanları tarafından yürütülmektedir. Bu hizmetlerin sağlıklı şekilde yürütülmesi, hukuk mekanizmasının işleyişini hızlandırır, adaletin gecikmesini önler ve devletin toplum düzenini adil bir şekilde tesis etmesine yardımcı olur. Bu sebeple, donanımlı ve meslek etiğine sahip meslek elemanlarının varlığı, adaletin yerine gelmesinde rol oynar.

Eğitim-öğretim faaliyetine 2012 yılında başlayan Adalet programı, öğrencilerine, hukukun temel alanları ile ilgili olarak genel teorik bilgi vermenin yanı sıra, hukuk uygulamasında kullanacakları pratik bilgi ve beceriyi de kazandırmaktadır. Adalet programında öğrenciler, adli ve idari yargı teşkilatlarında adalet hizmetlerini yürütmek üzere, ceza infaz kurumlarında veya avukatlık bürolarında avukat yardımcısı olarak istihdam edilmek üzere hazırlanmaktadırlar.

Programın eğitim dili Türkçe’dir.

MİSYON:

Hukuk alanında teorik bilgiye sahip olup bunu pratik bilgi ve beceri ile birleştirebilen, adli ve idari yargıda, özel sektörde veya ceza infaz kurumlarında çalışabilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış meslek elemanlarının yetişmesini sağlamaktır.

VİZYON:

Hukuk kuralları, toplumun ihtiyaçları ile birlikte değişir. Bu sebeple, hukuk alanındaki gelişmeleri takip eden ve bunları mesleki etik kurallarının bilincinde olarak uygulayan meslek elemanlarının varlığı, hukuk uygulamasında başarı elde edilmesinde önemli rol oynar. Amacımız çağın gereklerinin farkında olan ehil meslek elemanları yetiştirmektir.

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Seden DÜRÜSTKAN

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel