Meslek Yüksekokulu | Bankacılık ve Sigortacılık

Meslek Yüksekokulu

Bankacılık ve Sigortacılık

         

Ekonomilerde önemli fonksiyonları bulunan bankacılık ve sigortacılık sektörlerinin küreselleşme ile gelişmesi ve büyümesi, sektörün işgücü taleplerini ve işgücünde aranan niteliklerin düzeyini de yükseltmiştir.

Eğitim-öğretim faaliyetine 2009–2010 Eğitim ve Öğretim döneminde başlayan Bankacılık ve Sigortacılık Programı, öğrencileri akademik disiplinlerin uygulama ve mesleki boyutlarına öncelik veren ders programları ile eğitimde iş pratiği anlayışına uygun olarak bankacılık ve sigortacılık sektöründe istihdam edilmeye hazırlamaktadır.

Programın eğitim dili Türkçedir.

MİSYON

Ekonomide önemli fonksiyonları olan ve son yıllarda yeniden yapılanan bankacılık ve sigortacılık sektörünün gereksinimine cevap verecek, temel işletmecilik eğitimi almış, teorik ve pratik bilgilerle donanmış ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere hâkim eğitimli ve kalifiye eleman yetiştirmek.

VİZYON

Program çerçevesinde, küresel sisteme bütünleşmiş bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde görev alabilecek nitelikte, mesleki bilgi ve deneyimle donanmış etik değerlere sahip elemanların yetiştirilmesini sağlamak.

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ÖZTOPÇU

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel