Meslek Yüksekokulu | Çocuk Gelişimi

Meslek Yüksekokulu

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi Programı, çocukların sağlıklı bir ortamda yaşayabilmeleri için eğitime ve danışmanlığa duyulan ihtiyacı karşılamak amacı ile kurulmuş bir ön lisans programıdır. Programın amacı, 0-18 yaş normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların gelişimini destekleyici eğitim programı ile bu alanda çocuğa, aileye ve topluma hizmet sunan tüm birimlere, ara eleman yetiştirmektir. Programda, 0-18 yaş çocuklarının gelişimi ve eğitimine ilişkin kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Uygulamalı derslerde, normal gelişim gösteren ve özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve grup eğitimlerine yer verilmektedir. Tüm bu çalışmalar, alanda yapılan gözlem ve uygulamalar ile birlikte yürütülmektedir. Uygulamalar; resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde gerçekleştirilmektedir.

Çocuk gelişimi mezunları; özel ve resmi okulların okul öncesi eğitim kurumlarında, ana sınıflarında, gündüz bakım evleri/çocuk yuvaları/kreşlerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler. 

Çocuk Gelişimi Programı Türkçe yürütülmektedir. 

MİSYON
Değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gereksinimleri doğrultusunda, 0-18 yaş sağlıklı/özel gereksinimli çocuk ve gençlerin gelişimine ve eğitimine destek veren,  aileleri ve toplumu çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi konusunda aydınlatan, bakım, koruma, eğitim ve araştırma becerilerine sahip, alanın ara eleman ihtiyacını karşılayacak çocuk gelişimciler yetiştirmektir.
 

VİZYON
Çocuk Gelişimi alanında eğitimin önemini arttırmak, çocuk gelişiminin diğer disiplinlerle ve meslek alanlarıyla olan ilişkisine dair bilinç oluşturmak, yaratıcı, güvenli, toplumsal değerleri bilen, bakım, eğitim hizmeti verebilen, ulusal ve uluslararası sağlık ve eğitim alanında öncelikle tercih edilen çocuk gelişimcileri yetiştiren bir program olmaktır.

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Özlem İLKER

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel