Meslek Yüksekokulu | Mimari Restorasyon

Meslek Yüksekokulu

Mimari Restorasyon

Mimari Restorasyon Programının amacı; estetik, tarihsel, belgesel değerlere sahip kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacı ile sivil mimarlık örneklerinin, anıtlar ve anıtsal yapıların envanter çalışmalarını yapabilen, rölöve, restitüsyon önerisini, restorasyon projelerini hazırlayabilen, bu projelerin uygulamasında görev alabilen yeterli bilgi ve donanıma sahip teknik elemanlarını yetiştirmektir. Mimari Restorasyon Programında yürütülen ön lisans eğitimi, isteğe bağlı İngilizce Hazırlık sınıfı dışında 2 yıldır. 

MİSYON

Ülkemizin kültürel değerlerini  ortaya çıkarmak ve korumak,  şehircilik alanında bilimsel veriler ışında çalışan ve düşünen, arkeolojik ve mimari bilgiye sahip nitelikli insan gücü yetiştirmek başlıca hedefleriimizdendir.

VİZYON

Teorik bilgilerin yanında uygulamaya yönelik öğretim sistemini esas alarak mimari restorasyon  alanında nitelikli insan gücünü  yetiştirmek ve mezunlarımızın çağdaş şehircilik, arkeoloji, mimari restorasyon, konservasyon, arkeoloji, tarih,  sanat tarihi  bilgilerine ve çevre bilincine sahip olarak  ilgili tüm alanlarda  görev yapacak donanımda olmalarını sağlamak.

Bölüm Başkanı

Öğr. Gör. Mehmet İsmail BAŞOĞLU

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel