Maltepe Üniversitesi | 2018-2019 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Online Başvuruları

2018-2019 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Online Başvuruları

BAŞVURU BİLGİLERİ

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun onayı ve Üniversitemiz Senatosu kararı doğrultusunda 2018-2019 akademik yılı itibarıyla mezuniyet aşamasında olan öğrencilerle mezunların başvuru yapabilecekleri Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılacaktır.

Mezunlardan başvuru yapan adaylar, mezuniyetlerine esas olan Genel Not Ortalamalarına göre sıralanarak kontenjan sayısına göre kabul edilecektir.

Mezun Olunan Lisans Programları

Öğretmenlik Alanı

Kontenjan

Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Kamu Yönetimi

Adalet

10

Felsefe, Sosyoloji

Felsefe

25

Fotoğraf ve Grafik Sanatları,
Grafik Bölümü /Ana Sanat Dalı,
Görsel İletişim Tasarımı
Grafik Tasarım,
Grafik Tasarımı/Bölümü,

Grafik ve Fotoğraf

10

Ebelik / Bölümü,
Sağlık Eğitimi Bölümü,
Sağlık Memurluğu / Bölümü,
Hemşirelik/ Bölümü,
Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Hemşirelik Yüksekokulu,

Hemşirelik

30

Psikoloji Bölümü

Psikoloji

30

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi

15

Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar)
Müzik Teorisi

Konservatuar ve Müzik Bölümü

25

Maltepe Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen lisans programlarında öğrenim gören son sınıf öğrencilerinden mezuniyet aşamasında olanlara da aşağıdaki öğretmenlik alanlarında kontenjan ayrılmıştır. Adaylar, başvuru yaptıkları tarihteki Genel Not Ortalamalarına göre sıralanarak kontenjan sayısına göre kabul edilecektir. 

Lisans Programı Mezuniyet Aşamasında olanlar

Kontenjan*

Adalet

10

Felsefe- Sosyoloji

25

Grafik ve Fotoğraf

10

Hemşirelik

30

Psikoloji

30

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

15

* İlan edilen programlar için ayrılan kontenjanlar dolmadığı takdirde boş kalan kontenjanlar diğer programlara aktarılabilecektir.

Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin ayrıntılı bilgi için aşağıdaki sayfayı ziyaret ediniz:
http://www.yok.gov.tr/documents/10279/15601/Tebli%C4%9Fler+dergisi+2678_Mart_2014.pdf/8886a13b-70be-4094-95aa-6ef2765790e5

“Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” için aşağıdaki sayfayı ziyaret ediniz:
http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/7052802

Pedagojik Formasyon Sertifika Programı ücreti 2.218,32 TL (KDV Dahil)’dir.

2018 – 2019 Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programı Akademik Takvimi

Başvurular aşağıdaki linkte yer alan Online Ön Kayıt Formu doldurularak yapılacaktır.

Dersler Marmara Eğitim Köyü, Maltepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Binası, 1 Nolu Amfi’de yapılacaktır.

Online Ön Kayıt için TIKLAYINIZ

BAŞVURU-KAYIT TAKVİMİ:

Online Başvuru

13Ağustos -31 Ağustos 2018

Kesin Kayıt Listelerinin İlanı

06 Eylül 2018

Kesin Kayıtlar

06Eylül-13 Eylül 2018(09:00-17:00 arasında)

Yedek Kayıtlar

17 Eylül -21 Eylül 2018(09:00-17:00 arasında)

KESİN KAYIT İÇİN İSTENECEK BELGELER:

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların yukarıda belirtilen tarihlerde; Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına program ücretini ödemeleri ve Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programı Koordinatörlüğüne aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.

Mezunlar İçin

Son Sınıf Öğrencileri İçin

  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)
  • Lisans diploması (Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi)
  • Mezuniyet transkripti
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Sertifika programı ücretinin ödendiğine dair dekont (Kayıt esnasında Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınacaktır)
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı ibraz edilecektir)
  • Güncel tarihli öğrenci belgesi
  • Güncel tarihli transkript
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Sertifika programı ücretinin ödendiğine dair dekont (Kayıt esnasında Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından alınacaktır)

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel