ÜNİVERSİTE KOMİSYONLARI

 

ETİK KURUL

Maltepe Üniversitesi mensupları ve akademik ve idari birimlerinin bilimsel araştırma faaliyetleri, yayın faaliyetleri, eğitim ve öğretim faaliyetleri, hizmet faaliyetleri, toplum ve paydaşlarıyla ilişkilerinde etik değerlendirilmelere ilişkin ilke ve kuralları, yapıyı, görevleri ve uygulama esaslarını düzenlemek.

Etik Kurul Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör yardımcısı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) 

Üye

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Üye

Prof. Dr. Esra SAĞLAM

Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Necla ÖZTÜRK

Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Hacer KARANİSOĞLU

Hemşirelik Yüksekokulu

Üye

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. İhsan GÜLAY

Rektör Baş Danışmanı

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Bahadır APAYDIN

Hukuk Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Abbas DÜNDAR

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu

Komisyonun yetki, görev ve sorumlulukları, 2010 yılında kurulmuş olan ve kalite güvence sisteminin belli bir koordinasyon içinde ve aynı standartlarda yürütülmesini sağlamaya çalışan, kalite güvencesi ile ilgili tüm çalışmalarından sorumlu EKÇK ile birlikte çalışarak Üniversitenin kalite güvence sisteminin gelişimi için destek vermek ve işbirliği içinde olmaktır.

Maltepe Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyeleri

Prof. Dr. Şahin KARASAR

Rektör

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı, Stratejik Planlama Ekibi Üyesi,

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Nuri OLUR

Genel Sekreter

Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Çalışmaları Koordinatörü, Stratejik Planlama Ekibi Üyesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Öğretim Üyesi

Ahmet Kadir ÇAKIR

Öğrenci Konseyi Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

Stratejik Planlama Ekibi Üyesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Stratejik Planlama Ekibi Üyesi, Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi

Prof. Dr. Zafer ÖZTEK

Tıp Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Esra SAĞLAM

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Emir UZUNOĞLU

Girişimcilik ve İş Geliştirme Merkezi Koordinatörü

 

 

TANITIM VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Üniversitenin tüm birimlerinin Üniversite içinde ve dışında yapacağı tüm sosyal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirilmesi için gerekli planları ve hazırlıkları koordine etmek ve takip etmek. Üniversitenin tanıtımı ile ilgili projeleri hazırlamak, geliştirmek, stratejileri belirlemek, takip etmek ve sonuçlandırmak. ÖSS puan sıralamasında üst sıralarda yer alan üniversite adaylarının Üniversitemizi tercih etmelerini sağlayacak stratejileri belirlemek.

 

Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı  

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Üye

Yrd. Doç. Dr. Handan DOĞAN

Eğitim Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Melda KÖSE MARDUÇ

Hukuk Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Aygül ERNEK ALAN

İletişim Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Burak KÜÇÜK

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Yekta ÖZGÜVEN

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Dr. Nuri OLUR

Genel Sekreter     

Üye

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

MİKAM

Üye

Şükran SABAH

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Üye

Utku ŞENTÜRK

Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü

Üye

Aslı Nur SENCER

Türk Dili

 

EĞİTİM KOMİSYONU

Komisyon genel olarak eğitim-öğretimin ve programların güncellenmesi ile akreditasyon sürecinin başlatılması konularında makro politikaları belirlemekle sorumludur. Bunun yanında çiftanadal/yandal ve intibak programlarının amaca uygun olarak düzenlenmesi, zorunlu seçmeli derslerle bunların kodlamalarındaki standartlar, haftalık ders programları, yeni program önerileri vb. konularda akademik birimlerden gelen önerileri incelemek ve gerekli yönetmelik ve yönerge değişikliklerini planlamak ve görüşülmek üzere mevzuat komisyonuna iletmek ve senatoya eğitimle ilgili görüş oluşturmak.

Eğitim Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Üye

Prof. Dr. Ayhan HAKAN

Eğitim Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Niyazi KARASAR

Eğitim Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Esra SAĞLAM

Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. İlhami YAVUZ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Koordinatörlüğü

Üye

Yrd. Doç. Dr. David T. THOMAS

Tıp Fakültesi

Üyeler

Eğitim Komisyonu Başkanları  

İlgili Fakülte/YO/MYO

  

MEVZUAT KOMİSYONU

İhtiyaç duyulan tüm yönetmelik, yönerge ve esaslarla ilgili hazırlık çalışmalarını yapmak, mevcutları güncellemek, gerekli değişiklikleri yapmak, eğitim komisyonundan gelen eğitimle ilgili yönetmelik ve yönergelere son şeklini vererek yetkili mercilerin onayına sunmak.

Mevzuat Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN

Rektör Yardımcısı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Üye

Prof. Dr. A. Zafer ÖZTEK

Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Filiz OTAY DEMİR

İletişim Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY

Fen Bilimleri Enstitüsü-Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Sosyal Bilimler Enstitüsü

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU

Eğitim Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. İhsan GÜLAY

Rektör Baş Danışmanı
(İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi)

Üye

Yrd. Doç. Dr. İlkün ORBAK

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hakan ŞAHİN 

Hukuk Fakültesi

Üye

Av. Umut ORMAN

Hukuk Müşaviri

Üye

Zuhal NAZIM

Enstitüler Koordinatörü

ÜNİVERSİTE – SANAYİ İŞBİRLİĞİ ARAYIŞ KOMİSYONU

Maltepe Üniversitesi – Sanayi işbirliğini başlatmak ve geliştirmek.

Üniversite – Sanayi İşbirliği Arayış Komisyonu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

MÜKKAM-Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ali AKMAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

İletişim Fakültesi   

           

YAYIN KOMİSYONU

Birimler bünyesinde:

·  Basılmak üzere hazırlanmış taslak eserleri incelenmek, yayınların planlanmak, yayın kurallarına uygun olup olmadığını değerlendirmek, yayın hakkında rapor hazırlamak;

·  Ders aracı olarak kullanılan kitaplar ve teksirlerle yardımcı ders kitapları ile ilgili basılmaya hazır olarak gelen eserlerin nitelik ve eğitim-öğretim ihtiyaçları açısından yayıma uygun olup olmadığını, basılma sırası, baskı adedini tespit ederek maliyeti, satış fiyatları ve ödenecek telif hakları ile ilgili görüş bildirmek.

·  Yukarıda tanım dışında kalan yayın başvuruları ile ilgili görüş bildirmek.

Yayın Komisyonu Başkan ve Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı  

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Üye

Prof. Dr. A.Zafer ÖZTEK

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Üye

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY

Fen Bilimleri Enstitüsü

Üye

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Raportör

 Seda İÇİN

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan V.

 

PROJE DEĞERLENDİRME VE AR-GE TEŞVİK KOMİSYONU

Fakülte Komisyonlarından gelen Araştırma proje tekliflerinin ve bilimsel çalışmaların (örnek: konferansta sunulan bildiriler, dergilerde yayımlanan makaleler) değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilgili teşvik ödüllerinin belirlemek.

(Tüm Fakülteler kendi içlerinde “Araştırma Değerlendirme ve Teşvik Komisyonu” kuracaklardır. Bu komisyonlar kendilerine gelen teklifleri “Üniversite Araştırma Değerlendirme ve Teşvik Komisyonu”nun tespit edeceği kriterleri esas alarak değerlendireceklerdir.)

           

Proje Değerlendirme ve Ar-Ge Teşvik Komisyonu Başkan ve Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı 

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Üye

Prof. Dr. Esra SAĞLAM

Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. A.Zafer ÖZTEK

Sağlık Bilimler Enstitüsü-Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

MÜKKAM-Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT       

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Özay GÜRTUĞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ayça ÖZKAN KOCA

Güzel Sanatlar Fakültesi

 

KURUMSAL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Üniversitedeki eğitimin iyileştirilmesini, bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerinin AB standartlarına ulaşabilmesi için her eğitim biriminin bir stratejik plan hazırlamasını ve her yıl birim öz-değerlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamak ve üniversitenin öz-değerlendirme çalışmalarını yaparak her beş yılda bir stratejik plan hazırlamak.

 

Kurumsal Değerlendirme Komisyonu Başkan ve Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Üye

Prof. Dr. A. Zafer  ÖZTEK

Sağlık Bilimleri Enstitüsü-Tıp Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Selahattin YILDIZ

Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Prof. Dr. Filiz OTAY DEMİR

İletişim Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU

Eğitim Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. David T. THOMAS

Tıp Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOZOK

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Jülide ALP

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Melda KÖSE

Hukuk Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ayşe CİLACI TOMBUŞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Koordinatörlüğü

Üye

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu

 

Kurumsal Değerlendirme Çekirdek Grup Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

MÜKKAM

Üye

Prof. Dr. Sahure Gonca TELLİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY

Fen Bilimleri Enstitüsü

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Koordinatörlüğü

Üye

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu

Üye

Emir UZUNOĞLU

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

 

Araştırma ve Proje Çalışma Grubu

Görevi: Ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma ve proje önerilerinin hazırlanması, alınması, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, sonuçların yayın hale getirilmesi konusunda bilgi ve destek hizmeti vermek, bunlara ilişkin hizmetleri yürütmek, gerekli duyuruları yapmak, ilgili komisyonların çalışmalarına yardımcı olmak.   

Kuruluşu: Üniversitede bulunan bilim dalları ve merkezler arasında denge gözetilerek ilgili fakülte, yüksekokul, enstitü ve merkezlerin önerdiği adaylar arasından Proje Değerlendirme ve Ar-Ge Teşvik Komisyonu ile Yayın Komisyonunun da görüşleri alınarak ilgili Rektör Yardımcısı tarafından oluşturulur.

Grup Üyelerinin Nitelikleri:

·  Araştırma ve Proje süreci hakkında bilgi ve beceriye sahip olmak;

·  Veri toplama, veri analizi ve istatistiksel analiz, SPSS programı vb. konularında bilgi ve beceri sahibi olmak;

·  Doktorasını tamamlamış ve/veya devam etmekte olmak;

·  İletişim (yazılı ve sözlü) ve işbirliği becerilerine sahip olmak.

Araştırma ve Proje Çalışma Grubu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi)

Üye

Prof. Dr. Ranan Gülhan AKTAŞ

MÜKKAM-Tıp Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ender LEVENT

Tıp Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Ebru MENŞUR ALKOY

Fen Bilimleri Enstitüsü

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. David T. THOMAS

Tıp Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Önder TOMBUŞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ayşe CİLACI TOMBUŞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ali AKMAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Seher YURT

Hemşirelik Yüksekokulu

Üye

Yrd. Doç. Dr. Jülide ALP

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ayça ÖZKAN KOCA

Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Öğr. Gör. Rıza Gürler AKGÜN

Meslek Yüksekokulu

Üye

Öğr. Gör. Elif SUNGUR

İletişim Fakültesi

Üye

Okt. Evrim TUNCEL SOMYÜREK

Yabancı Diller Yüksekokulu

Üye

Emir UZUNOĞLU

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

 

Kalite Yönetimi ve Güvencesi Çalışma Grubu

Görevi: Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda akademik ve idari hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi, sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm kalite çalışmalarını koordine etmek, her birimde oluşturulacak kalite geliştirme çalışma gruplarıyla birlikte yürütmek,  gerekli raporları hazırlamaktır.

Kuruluşu: Üniversitenin tüm birimlerinden aşağıdaki niteliklere sahip öğretim elemanlarından oluşturulur.

Grup Üyelerinin Nitelikleri:

·  Bolonya (Avrupa Yükseköğretim Alanı) süreci hakkında bilgi sahibi olmak;

·  Üniversite kalite çalışmaları konusunda bilgi ve deneyime sahip olmak;

·  İletişim (yazılı ve sözlü) ve işbirliği becerilerine sahip olmak.

Kalite Yönetimi ve Güvencesi Çalışma Grubu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı

(İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi) 

Üye

Prof. Dr. Ender LEVENT

Tıp Fakültesi

Üye

Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Üye

Yrd. Doç. Dr. Gülçin ÖZTÜRK

İletişim Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. İlkün ORBAK

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hakan DİLMAN

Eğitim Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Seher YURT

Hemşirelik Yüksekokulu

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ayça ÖZKAN KOCA

Güzel Sanatlar Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Jülide ALP

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hakan ŞAHİN

Hukuk Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Koordinatörlüğü

Üye

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu

Üye

Doğan KORKMAZ

Meslek Yüksekokulu

Stratejik Plan ve Öz-değerlendirme Çalışma Grubu

Görevi: Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Kurumsal Değerlendirme Komisyonunun usul ve esaslarına göre akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi çalışmalarını yürütmek, raporlamak; üniversitedeki tüm birimlerin öz-değerlendirme ve stratejik plan çalışmalarını koordine etmek; üniversitedeki tüm birimlerle bütünleşik olacak şekilde üniversitenin stratejik plan taslağını hazırlayarak Komisyona sunmak, stratejik amaç ve hedeflerinin yıllık gerçekleşme durumunu izlemek, planda gereken değişiklikleri Komisyonun dikkatine sunmak.

Kuruluşu:  Kurumsal Değerlendirme Komisyonu ve ilgili Rektör Yardımcısı tarafından oluşturulur. 

Grup Üyelerinin Nitelikleri:

·  Fakülte/YO/MYO Birimlerin Öz-değerlendirme ve Stratejik Plan çalışmalarını koordine edip, yürütebilmek;

·  İletişim (yazılı ve sözlü) ve işbirliği becerilerine sahip olmak.

Stratejik Plan ve Öz-değerlendirme Çalışma Grubu Üyeleri

Başkan

Prof. Dr. Belma AKŞİT

Rektör Yardımcısı

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Mürşide ÖZGELDİ

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Cilacı TOMBUŞ

Rektör Danışmanı

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Üye

Yrd. Doç. Dr. Şafak GÜNDÜZ

Eğitimde Kalite Koordinatörlüğü

Üye

Öğr. Gör. Nuran KARAAĞAOĞLU

Meslek Yüksekokulu