Hedef ve Görevler

Çağımızın en önemli gereklerinden biri de iletişimdir ve iletişimdeki en önemli görev de görsel tasarıma düşmektedir. Her gün onlarcasını gözlediğimiz web sayfaları, gazeteler ve dergilerin keyifle okuyup algılayabildiğimiz sayfaları, kitaplar, afişler, reklamlar, ilgimizi çeken ambalajlar, tanıtıcı broşür ve kataloglar, logolar vb. bütün görsel materyaller grafik tasarım ürünleridir. Bunların tümünün temeldeki hedefi, iletilecek olan mesajı, imajı veya bilgiyi en hızlı ve amacına en uygun olarak hedef kitleye iletebilmektir. Bu noktada grafik tasarıma gereksinim doğar.

Tasarımcı, iletilmek istenilen mesajı zaten yoğun görsel etkiler altında olan kitlelere iletebilmek için işlevselliği de göz ardı etmeden farkı yakalamak zorundadır. Bunun başarılabilmesi için, öncelikle nitelikli bir grafik tasarım eğitiminin yanında, kültürlü, vizyonu geniş, çağa uygun ve özgün düşünüp uygulayabilen grafik tasarımcıların yetiştirilmesi gereklidir.

Grafik Tasarım Bölümü’nde de bu gerekliliğe uygun bir eğitim hedeflenmektedir. Öğrenciler dört yıllık lisans düzeyindeki eğitimlerinde yoğunluklu olarak işlenen grafik tasarım, tipografi, fotografi ve illüstrasyon derslerinin yanı sıra yaratıcılıklarını ve kültürlerini geliştirecek derslerle de desteklenmektedir. Mesleki dersler yeterli donanımların bulunduğu bilgisayar laboratuarlarında, öğrencileri araştırmaya yöneltecek program disiplinleri içinde ve eğitimcilerin kontrolünde teorik ve uygulamalı olarak işlenmektedir.

Mezunlarımız, reklam ajanslarında, görsel medya kuruluşlarında, matbaacılık, fotoğrafçılık veya filmcilik sektörlerinde görev alabildikleri gibi kendi işletmelerini kurarak da mesleklerini sürdürebilmektedirler.

 

Dr.Öğr.Üyesi  Seyit Mehmet BUÇUKOĞLU

Grafik Tasarımı Bölüm Başkanı

Tümü