GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Grafik Tasarımı Bölümü

Güçlü bir iletişim sağlamanın en etkili yollarından biri görsel tasarımdır. Web sayfalarından gazetelere, kitaplardan afişlere, ambalajlardan reklamlara, broşür ve kataloglardan logolara kadar tüm tasarım materyalleri birer grafik üründür. Temel hedefleri mesajı doğru iletmek ve bilgiyi en hızlı şekilde hedef kitleye ulaştırmak olan bu ürünler çoğu zaman işlevselliği ve farklılığı da ön planda tutarlar.

Günümüz dünyasında Grafik Tasarımın tartışılmaz gücü, varlığı ve gerekliliği, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yer alan bölümümüzde yenilikçi ve yaratıcı bir eğitim modeli ile öğrencilerimize sunduğumuz temel prensiplerin başında gelmektedir. Grafik tasarım, tüm estetik ve sanat formlarını içinde barındırırken, aynı zamanda görsel, işitsel, yazınsal ve sanatsal disiplinlere özgü eğitim anlayışını da içermektedir.

Öte yandan, ulusal ve uluslararası gelişmelerin yakından takibi, disiplinler arası akademik işbirlikleri, akademik ve bilimsel araştırma yöntemleri, alan içindeki mesleki uygulama modelleri şeklinde sunulan eğitim anlayışı, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü’nün temel unsurlarıdır.

Grafik Tasarımı Bölümü’nde, öğrencilerimizin ortaya çıkardıkları tasarım projeleri, tasarım dünyasının pek çok önemli kurum ve kuruluşunda, reklam ajanslarında, tasarım ofislerinde, eğitim kurumlarında, özel kuruluşlar vb. sektörel yapılarda fark yaratmakta, takdir toplamakta ve talep görmektedir. Bu olanaklar, akademik ortamda, bölümümüzün eğitim kalitesinin diğer pek çok önemli eğitim kurumuyla aynı düzeyde olduğunun göstergesidir.

Bölümümüzde, fakültemiz bünyesindeki diğer bölümlerle ortak olarak verilen derslerin yanı sıra, Temel Grafik Tasarımı, Tipografi, Fotografi, Sanat Tarihi, Grafik Sanat Tarihi, Sembol Analizi, Ambalaj Tasarımı, Reklam Analizi, İllüstrasyon, Desen, Proje, Grafik Şekillendirme gibi Temel Grafik eğitiminin yapı taşları durumunda yer alan dersler bulunmaktadır.

Grafik Tasarımı müfredatı, yapı taşı olarak adlandırabileceğimiz bu dersler dışında öğretim programına yeni ve güncel dersleri de koymayı, öğrencileri bu konularda da bilgi sahibi yapmayı ilke haline getirmiştir.

Öğrencilerimiz aldıkları eğitimle, sanat ve tasarıma yönelik bireysel ilgi ve eğilimlerini geliştirmede farklı olanaklardan da yararlanmaktadırlar. Bunların başında staj eğitimi gelmektedir. 30 iş günü içinde ajans deneyimi kazanan öğrencilerimiz, staj sonrasında da boş gün ve saatlerinde iş imkânı yakalamakta, staj yaptıkları yerlerde ve benzer kurumlarda yarı zamanlı çalışma fırsatı bulmaktadırlar.

Ayrıca öğrencilerimiz, yıl içinde gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleriyle kurum dışında da alana yönelik gelişimlerini hızlandırmakta ve görünür kılmaktadırlar.

Üniversitemizde gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Kongresi’nde aktif bir rol oynayan bölümümüz, uluslararası düzeydeki işbirlikleri için de önemli bir konumdadır.

Üretimin tamamına yayılan öğrenim ilkesi, her öğrencinin grafik tasarıma yönelik temel bilgileri edinmesini, grup çalışmaları ile işbirlikleri kazanmasını, diğer taraftan bireysel olarak da sektörde yer edinebilme becerisini güçlendirmektedir.

Öğrencilerimiz, aktif katılım sağladıkları tüm öğrenim süreçlerine yenilikler getirmekte, eleştiri ve yorum yapabilmekte, günümüz dünyasının getirdikleri karşısında senteze varabilmekte, alana özgü etkin ve sürekli iletişim kurabilme becerilerini geliştirmektedirler.

Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü, düşüncenin özgür olduğu,  araştıran, gerek toplum gerekse çevresel sorumluluk ve duyarlılık, mesleğe yönelik etik bilinci taşıyan bireyler ve bunun yanında yaratıcı tasarımcılar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Grafik Tasarımı Bölümü’nün amacı, bu bölümden mezun olan öğrencilerimizin, Türkiye’de ve dünyada, iş yaşamı ve akademi çevrelerinde profesyonel çözümler üreterek ve yeniliklere öncülük ederek etkin bir rol oynayabilmeleridir.

Hızlı bir büyüme ve değişkenlik gösteren bilgi dünyasını yakalayabilmede etkin rol oynayan bölümümüz, uzmanlık alanlarında yetkin ve motivasyonu yüksek akademisyenlerden meydana gelmektedir.

Marmara Eğitim Köyü’nde yer alan kampüsümüzde eğitim veren Grafik Tasarımı Bölümü, eğitimlerini, Temel Tasarım Atölyesi, Grafik Şekillendirme ve Baskıresim Atölyesi, Fotoğraf Stüdyosu, 2 adet MAC Bilgisayar Laboratuvarı, Kütüphane ve Konferans Salonunu kapsayan bir ortamda gerçekleştirilmektedir.

Mezunlarımız iş olanakları açısından reklam ajanslarında, görsel medya kuruluşları, matbaacılık, fotoğrafçılık ve film sektörü gibi alanlarda iş imkanları yakalayabilecekleri gibi kendi işletmelerini de kurarak mesleklerini devam ettirebilirler.

 

Dr.Öğr.Üyesi Seyit Mehmet BUÇUKOĞLU

Grafik Tasarımı Bölümü Başkanı

Bölümler

Önemli Tarihler

Tümü

Etkinlikler

Tümü